Sara Meyer (1787-1857)

Fra AarhusWiki
Sara Meyers gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"SARA MEYER
[to indhuggede stjerner]
FRED MED DIT STØV"

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Sara Meyer f. Lazarus var en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født ca. 1787 i København, død den 27. december 1857 i Aarhus, 70 år gammel.
Sara Meyers fødselsår er uvist, men da hun i bekendtgørelsen over hendes død fra 1857 er angivet som værende i sit "71'de Aar" - hvilket vil sige, at hun var 70 år gammel - var hendes fødselsår med stor sandsynlighed 1787.

Gift den 28. november 1815 med Levy Meyer (ca. 1788-1826), kantor ved den mosaiske menighed i Aarhus.

Da Sara Meyers mand døde i 1826 blev hun efterladt med deres tre fælles børn, Laura, Meyer Levin og Sofie, der alle stadig var små. Efter mandens død annoncerede hun med, at hun solgte "Rées Synagogeorden" på skrivpapir sammen med et musikblad. Hun var ejer af hele oplaget og tog to mark per eksemplar.

Hun blev boende i familiens hjem, der lå på hjørnet af Vestergade og Østre Møllesti. På Vestergade havde huset nr. 21, mens det havde nr. 1 på Østre Møllesti. De første år levede hun af sine midler, men måtte senere tage arbejde som syerske. Hendes søn, Meyer Levin, døde som 14-årig i 1831, hvorefter hun boede alene med sine døtre. Den ældste datter, Laura, flyttede mellem 1834 og 1840, hvorefter Sara Meyer begyndte at leje værelser i sit hjem ud til logerende.

Mellem 1845 og 1850 giftede den yngste datter, Sophie, sig med den kristne skolelærer, Johan Michaelsen, og konverterede selv til kristendommen. De overtog hjemmet, hvor de havde de Sara Meyer boende hos sig og levede komfortabelt nok til at ansætte en tjenestepige. Deres gode økonomi skyldtes Johan Michaelsens arbejde som lærer både ved Friskolen og ved en aftenskole for håndværkere, som han selv havde oprettet i samarbejde med institutbestyrer Kraiberg. Michaelsen opnåede dog først rigtig succes, da han gjorde en stor indsats under koleraepidemien, hvor igennem han gjorde sig fortjent til titlen som Dannebrogsmand.

Omkring 1850-51 flyttede de til Skolegade 9, men i 1855 ses Sara Meyer ikke længere som boende hos dem. Hvor, hun opholdt sig, vides ikke.

Sara Meyer døde den 27. december 1857, tilsyneladende mens hun var indlagt på hospitalet. Hun blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Sara Meyer på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Sara Meyer

Litteratur og kilder