Hertz Rée (1810-1881)

Fra AarhusWiki

Agent Hertz Rée, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 23. januar 1851 - 14. januar 1857. Viceformand 18. maj 1854-1856.

Født 30. september 1810 i Fredericia, død 27. maj 1881 i København. Forældre: Købmand, eligeret borger Hartvig Philip Rée og hustru Thamar Rée. Gift 29. maj 1839 i Aarhus med Mariane Rée, født 3. juni 1814 i Aalborg, død 22. januar 1901 i København, datter af købmand Simon Philip Rée og hustru Doris Schwabach.

Karriere

Rée voksede op i et højt kultiveret hjem, der var præget af religiøs, jødisk tradition men samtidig tillod liberale synspunkter. Faderen, Hartvig Philip Rée, var som største skatteyder og eligeret borger en af byens mest ansete forretningsdrivende; han ejede et stort handelshus, der havde eget sukkerraffinaderi, kramhandel, trykkeri og farveri, og hvis produkter høstede anerkendelse landet over. Dette hus havde den betydeligste andel i byens omsætning med udlandet. I 1840'erne blev Rée optaget i firmaet, og i denne periode udviklede det sig til en rederivirksomhed med egne skibe i udenrigsfart. Ved moderens død i 1850 overlod faderen forretningen til Rée og flyttede til København.

Imidlertid nåede hans evner ikke faderens. Forretningen oplevede en række stagnations- og tilbagegangsår, og i begyndelsen af 1860'erne besluttede han at ophæve virksomheden i Aarhus og at etablere sig i København. Her døde han i 1881 uden at have haft særlig held med sin forretning.

Politik

Rée overtog nu faderens position og navn i byen, og han besatte i de følgende år en række tillidsposter. Således optrådte han i 1850 som valgmand til landstingsvalget, og året efter valgtes han med stort stemmetal til borgerrepræsentationen, hvori han havde sæde til 1857. Endvidere deltog han i ledelsen af byens borgerlige skydeselskab og musikforening samt Grundlovsforeningen for Aarhus og Omegn, og han nåede at blive almindelig vellidt, bl.a. på grund af sin godtgørenhed.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Kassekomiteen 1852-57
  • Budgetkomiteen 1853
  • Havnekommissionen 1855-56

Litteratur og Kilder