Bernhard Philip Rée (1813-1868)

Fra AarhusWiki
Bernhard Philip Rées gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"BERNHARD RÉE
HVIL I FRED.
HIMLEN ER
DIT HVILESTED."

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Bernhard Philip Rée var en jødisk redaktør og udgiver af Aalborg Stiftstidende samt medlem af både Landtinget og Folketinget.

Født den 18. juli 1813 i Aarhus, død den 13. november 1868 på "Anstalten for Sindssyge" i Aarhus. Hvorfor, han var anbragt der, vides ikke.

Søn af storkøbmand Hartvig Philip Rée og hustru Therese Rée.

Gift første gang med Julie Hinrichsen (1812-1845) den 10. august 1812 i Brønshøj. Sammen fik de datteren, Nathalie Philippa Rée, i 1843.
Gift anden gang med Anne Marie Elisabeth Seedorff (1835-1900) den 24. april 1852 i Asperup på Fyn. Sammen fik de sønnen, Theodor Seedorff Rée, i 1860.

Bernhard Philip Rée er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken. Her er store dele af hans familie også stedt til hvile.

Se også

Bernhard Philip Rée på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Bernhard Philip Rée

Litteratur og kilder