Bernhard Philip Rée (1813-1868)

Fra AarhusWiki
Bernhard Philip Rées gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"BERNHARD RÉE
HVIL I FRED.
HIMLEN ER
DIT HVILESTED."

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Bernhard Philip Rée var en jødisk redaktør og udgiver af Aalborg Stiftstidende samt medlem af både Landtinget og Folketinget.

Født den 18. juli 1813 i Aarhus, død den 13. november 1868 på "Anstalten for Sindssyge" i Aarhus. Hvorfor, han var anbragt der, vides ikke.

Søn af storkøbmand Hartvig Philip Rée og hustru Therese Rée.

Gift første gang med Julie Hinrichsen (1812-1845) den 10. august 1812 i Brønshøj. Sammen fik de datteren, Nathalie Philippa Rée, i 1843.
Gift anden gang med Anne Marie Elisabeth Seedorff (1835-1900) den 24. april 1852 i Asperup på Fyn. Sammen fik de sønnen, Theodor Seedorff Rée, i 1860.

Bernhard Philip Rée er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken. Her er store dele af hans familie også stedt til hvile.

Kilder og litteratur