Vestergade 23

Fra AarhusWiki
Vestergade 23 (nedlagt)
VG23.jpg
Vestergade 23 fotograferet i 1933. Fra 1874-1934 husede bygningen byens folkebibliotek. Foto: Aage Fredslund Andersen.

Indlæser kort...
Vestergade 23

Detaljeret information
Adresse
Adresse Vestergade 23 Tidl. matr. nr. 434, Aarhus Bygrunde
Bygning
Nedrevet 1940, adressen nedlagt. Grunden indgår nu i Lokalcenter Møllestien
Kulturmiljø
Klatrestativ udformet som en flyvemaskine på den tomme grund på Vestergade 23 i 1960. I baggrunden ses Vestergade 26-28 med blandt andet Aarhus Kurvefabrik. Foto: Ib Hansen.

Vestergade 23 var en adresse på Vestergade, men er nu nedlagt. Fra 1874-1934 husede bygningen Folkebiblioteket. I dag indgår grunden i Lokalcenter Møllestien.

På det vestlige hjørne af Vestergade og Østre Møllesti lå i slutningen af 1700-tallet en stor købmandsgård tilhørende købmand Hans Nielsen Fog (1643-1700). Senere var den ejet af Johan Arentsen Althalt (1635-1728). Fra 1747 var den ejet af konsumtionsadministrator Hans Michelsen og efter hans død endnu mange år af hans enke.

Derefter blev den overtaget af købmand Peder Andersen Smidt de næste tre årtier. Købmand Jens Kierulf havde derefter stedet i nogle år. Han blev født i 1773 på Skårupgård ved Tolne. Efter en læretid i Aalborg tog han i 1801 borgerskab som købmand i Aarhus og købte samme år gården i Vestergade.

Lazaret for fremmede tropper

Herefter blev gården i 1805 erhvervet af justitsråd Mouritz Gleerup (1737-1820), som ejede den i fire år. I april 1808 kom Danmarks alliance med Napoleon til Vestergade idet gården “af Byen leiet til Laceret for de hertil ankomne fremmede Tropper”. Når der tales om tropper i april, må det være de spanske hjælpetropper.

Herefter var gården for en kort periode ejet af de jødiske købmænd Isaac Davidsen (1775-1833) og Bendix Davidsen (1782-1857) med henholdsvis fire og fem år. Bendix Davidsen - ejendommen bliver nogle gange omtalt som Bendix Davidsens gård - blev født i Horsens. Borgerskabsbogen oplyser i 1810 følgende: “Bendix Davidsen af den jødiske Nation, født i Fridericia, 25 Aar, begiert og vandt Borgerskab som Kiøbmand en detaillie”. Efter en truende konkurs blev han med hjælp af svogeren Hartvig Philip Rée (1778-1859) i 1818 ansat som avlsbestyrer af “Gammelgaard” i Storring.

Bendix Davidsen var gift med Henriette Davidsen (1788-1829), søster til Hartvig Philip Rée. Hun blev efter sin død på "Gammelgaard" i 1829 den første til at blive begravet i den nyetablerede jødiske kirkegård (1824) ved Frederiks Allé.

Skole og bibliotek

Bystyret købte i 1818 stedet med hjælp af Hartvig Philip Rée og Handelshuset Rée og indrettede her Frue Sogns borgerskole. I 1847 skete der en omorganisering af skolevæsenet, så skolen i Vestergade skulle deles i en drenge- og en pige-skole. Drengene kunne i 1847 flytte ind i en helt nybygget skolebygning.

Det var arkitekt Hans Wilhelm Schrøder (1810-1888), der i 1846 tegnede en ny længe til skolen, der kom til at ligge på skolens grund langs med Møllestien. Pigerne kunne forblive i bygningen langs Vestergade – Borgerpigeskolen. Ikke blot undervisningen af drenge og piger var henvist til hver sin bygning. Et plankeværk delte også skolegården i et afsnit for drenge og et tilsvarende for piger. Adskillelsen af drenge og piger på de aarhusianske skoler kunne forekomme helt frem til 1950’erne.

Fra 1876 fik folkebiblioteket lokaler i Borgerpigeskolen og var her frem til 1934, hvor det kunne flytte til det nybyggede bibliotek i Mølleparken.

Den særlige specialskole for børn, der ikke formåede at følge den normale skolegang på byens skoler, også kaldet den kommunale værneskole, blev oprettet i 1914. Den gamle skole gav husly med et par nedslidte lokaler frem til 1934, hvor den flyttede til villaen Villa Marienlund i det nordlige Aarhus.

Forhusets bygninger i årene 1939-40 nedtaget. Anvendelige bygningsdele findes genrejst i Den Gamle By som Væveriet. I mange år henlå grunden som lege- og parkeringsplads, men arealet kom til at indgå i Lokalcenter Møllestien, der blev indviet i 1982.

Vestergade 23 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Vestergade 23

Litteratur og kilder