Nørre Boulevards Skole

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Nørre Boulevard skoles aulabygning.

Ikke mindst hensynet til børnene i Reginehøj-kvarteret gjorde, at byrådet besluttede sig for at bygge en ny byskole i trekanten mellem Nørrebrogade, Kirkegårdsvej og Sygehusboulevarden. Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence, og H.V. Ahlmann sejrede med et projekt til en skole i tre etager, med 18 normalklasser, fritliggende gymnastikhus og overlærerbolig. Sammenlignet med den få år tidligere opførte borgerdrengeskole i Ny Munkegade blev Nørrebrogades Skole en billig sag, idet den kom til at koste 56.000 kr. mod borgerskolens 137.000, og så havde friskolen ovenikøbet plads til 18 normalklasser, betalingsskolen kun til 14. Indvielsen af den nye skole ved Nørrebrogade fandt sted 4. maj 1893.

Indtil 1921 var Nørrebrogades Skole både for drenge og piger, men fællesklasser var der naturligvis ikke tale om. I mange år var skolen herefter en ren drengeskole, og det skulle vare helt til 1955, før skolebygningerne var således indrettede, at også piger kunne bydes indenfor og komme til at gå i klasse med drengene. Eksamensmellemskolen lod også vente på sig. Hidtil havde optagelsesprøver været afholdt på Munkegade og Finsensgade med henblik på fortsat skolegang enten her eller der, men fra 1951 var Nørrebrogade i stand til at tage sig af egne elever til og med realeksamen. Som en del af kommunens specialundervisning oprettedes i 1963 på Nørrebrogades Skole, som året forinden i forbindelse med en større ombygning havde taget navneforandring til Nørre Boulevard, en klasse for fysisk handicappede elever.

I to perioder medførte særlige forhold, at skolen gennem længere tid måtte forlægge undervisningen til lokaler andetsteds. I 20´erne betød bolignøden, at husvilde familier flyttede ind og lærere og elever ud. Fra efteråret 1925 til foråret 1927 foregik al undervisning på Teknisk Skole i Nørre Allé. Små tyve år senere var det tyskerne, som kom i vejen. Fra 6. november 1942 og krigen ud var Nørrebrogade sammen med skolerne i Samsøgade, Ny Munkegade og Læssøesgade beslaglagt, og drengene fra Nørrebro blev for en tid sammen med deres lærere gæster hos pigerne i Paradisgade.

Skolens elevtal har i tidens løb bevæget sig op og ned. Statistikken markerer med 703 elever i 1935 kulminationen, og selv om kurven herefter er ujævn, kan der ikke herske tvivl om tendensen. Elevtallet var vigende, og i 1975 blev det anset for så kritisk, at byrådet besluttede sig for at nedlægge Nørre Boulevards Skole med udgangen af skoleåret 1975/76. En kreds af forældre søgte med udgangspunkt i et aktuelt elevtal på 319 fordelt i 23 klasser at få en afstemning om sagen, men 2533 underskrifter var ikke tilstrækkeligt. Sidste skoledag, torsdag 17. juni 1976, markeredes ifølge Århus-Årbog 1977 med forskellige festligheder for elever og lærere.


AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=N%C3%B8rre+Boulevards+Skole

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon

Se også