Victor William Jensen

Fra AarhusWiki
Litograf, tegnelærer og lærer Victor William Jensen, ca. 1910. Fotograf: Nolken & Petersen. Den Gamle Bys billedarkiv

Født 14.september 1886 i Aarhus og død samme sted 26. februar 1960. Victor Jensens oprindelige plan var at blive maler, men han valgte det mere sikre levebrød som lærer. Han blev 1904 udlært litograf og arbejdede nogle år i faget både i Danmark og Tyskland, Østrig og Italien. I 1910 tog han afgangseksamen fra Statens tegnelærerkursus og i 1915 lærereksamen fra Silkeborg Seminarium. Han var en overgang tegnelærer ved Paradisgades Skole og blev i 1918 ansat ved Skolevæsen. Han arbejdede blandt andet på Samsøgades Skole 1918-47, og var fra 1947-52 overlærer.
.
Han blev 1914 gift med Astrid Nilsson (1894-?) Han skildres af elever og kolleger som en solid og medlevende lærer, der mere fulgte sine egne pædagogiske mål end de autoriserede planer. Victor Jensen vedblev at male og tegne, motiverne var hovedsagelig fra Aarhus by og landskaberne på Mols, hvor han i mange år holdt sommerferie med sin familie.
Omkring 1910-1915 tegnede han mange postkort, mange af dem karikaturer med politiske budskaber og ofte med politikeren I. C. Christensen på. En del af dem blev udgivet hos N. Kirk, Aarhus.


I 1968 udgav Århus byhistoriske Udvalg bogen "Klunketid og krigsår" på baggrund af Victor Jensens agbogsnotater fra 2.verdenskrig og hans nedskrevne dagbogserindringer, som tidligere var blevet publiceret i flere afsnit i aviser og i tidsskriftet "Østjysk Hjemstavn".

Kilder og litteratur

Kunst og litteratur