N.J. Fjords Gade

Fra AarhusWiki

Anlagt i 1909 i forbindelse med opførslen af N. J. Fjordsgades Skole, men navngivet i 1908 efter den danske landøkonom Niels Johannes Fjord (1825-1891).

Niels Johannes Fjord blev i 1845 læreruddannet og virkede 1848 til 1853 ved Friskolen i Grønnegade. Han deltog som frivillig i krigen 1848. Han blev i 1853 overflyttet til Borgerdrengeskolen i Vestergade. I 1855 blev han studerende ved Polyteknisk Læreanstalt og blev allerede i 1858 underviser ved den nyoprettede landbohøjskole i København. Han iværksatte her en omfattende forsøgsvirksomhed indenfor mejeri- og husdyrbruget, hvilket medførte, at landbohøjskolen i 1882 lod opføre et forsøgslaboratorium. Forsøgsresultaterne viderebragte han i foredrag og publikationer.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon