Boligforeningen Ringgården

Fra AarhusWiki

Almennyttig boligforening, stiftet 30. januar 1940, men allerede i september 1938 afholdtes den første generalforsamling. Navnet udsprang af foreningens første byggeri langs Ringgaden. Formål: opføre billige lejligheder til mindrebemidlede, børnerige familier, samt øge beskæftigelsen. Følgende blev valgt til foreningens første bestyrelse: snedker Anton Jensen, formand Anton Bay, murer Jens Hvid, trambusfører Engelbrecht og maler Kresten Randrup. Førstnævnte blev formand.

Ringgården har i 1996 ialt 3090 lejemål, hvoraf 2920 er almennyttige og 170 er ungdomsboliger.


Adresse: Dybedalen 1, 8210 Århus V

LItteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon