Boligforeningen Ringgården

Fra AarhusWiki

Almennyttig boligforening, stiftet 30. januar 1940, men allerede i september 1938 afholdtes den første generalforsamling. Navnet udsprang af foreningens første byggeri langs Ringgaden. Formål: opføre billige lejligheder til mindrebemidlede, børnerige familier, samt øge beskæftigelsen. Følgende blev valgt til foreningens første bestyrelse: snedker Anton Jensen, formand Anton Bay, murer Jens Hvid, trambusfører Engelbrecht og maler Kresten Randrup. Førstnævnte blev formand.

Ringgården har i 1996 ialt 3090 lejemål, hvoraf 2920 er almennyttige og 170 er ungdomsboliger.


Adresse: Dybedalen 1, 8210 Århus V

LItteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.170807 longitude=10.183330> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.183330, 56.170807] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>