Boligforeningen StatsBo

Fra AarhusWiki

Boligforeningen Statsbo (el. Statstjenestemændenes Boligforening) var en boligforening der efter en fusion med Boligforeningen FagBo skiftede navn til Boligorganisationen AlmenBo Aarhus.

Statstjenestemændenes Boligforening stiftedes 24. november 1948 med udgangspunkt i, at datidens jernbanemænd ønskede at skaffe boliger til folk indenfor egen branche. Dette var imidlertid ikke lovmæssigt muligt, så istedet blev der bygget og udlejet for alle.

Formål: Statstjenestemændene bygger for alle - også for Dem.

Initiativtagerne, som fungerede som foreløbig bestyrelse bestod af overportør N.M. Andersen, maskinarbejder Peter Jørgensen, og togbetjent Charly Nielsen, maskinarbejder Åge Larsen, maskinsnedker Jens Christiansen lokomotivfører Folmer Jørgensen og trafikassistent Uffe Petersen.

Ved den stiftende generalforsamling valgtes lokomotivfører Folmer Jørgensen, maskinsnedker Jens Christiansen, maskinarbejder Carlo Køhler, trafikkontrollør Jens Møller og maskinarbejder Åge Larsen. Til formand valgtes Folmer Jørgensen.

Statsbo samarbejdede med Arbejderbo om nybyggerier.

I 1996 havde foreningen i alt 1462 lejemål, heraf 1417 almennyttige boliger og 45 ungdomsboliger.

Tidl. adresse for boligforeningen: Fjældevænget 96, 8210 Aarhus V.

Se også

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon