Finnebyen

Fra AarhusWiki

Finnebyen er navnet på et træhusbyggeri nord for Hasle og vest for Charlottehøj bygget 1947-48 for at afhjælpe den store boligmangel lige efter krigen. Afgrænses af Paludan-Müllers Vej, Slotslyngen, Højlyngen, Allingevej, Østerlarsvej og Svanekevej.

Århus Kommune købte 122 træhuse i Finland, deraf navnet. De præfabrikerede huse var på 52 kvadratmeter. I nogle af husene blev der indrettet børnehave, bibliotek, slagterforretning, mejeriudsalg og brugsforretning og senere også en forsamlingsbygning.

Alle husene er nu privatejede.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon