Finnebyen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Finnebyen. Foto: Thomas Pedersen og Poul Pedersen.

Finnebyen er navnet på et boligområde præget af træhusbyggeri nord for Hasle og vest for Charlottehøj. Træhusene blev opført i perioden 1947-48 for at afhjælpe den store boligmangel lige efter 2. Verdenskrig. Området afgrænses af Paludan-Müllers Vej, Slotslyngen, Højlyngen, Allingevej, Østerlarsvej og Svanekevej.

Aarhus Kommune købte 122 træhuse i Finland, deraf navnet "Finnebyen". De præfabrikerede huse var på godt 52 kvadratmeter. I nogle af husene blev der indrettet børnehave, bibliotek, slagterforretning, mejeriudsalg og brugsforretning og senere også en forsamlingsbygning. Alle husene kom senere i privateje.

Finnebyens historie

Finnebyens små træhuse, der ligger i Bornholmerkvarteret nordvest for Hasle Ringvej, blev opført som nødhjælpsboliger umiddelbart efter 2. Verdenskrig. De første beboere flyttede ind i træhusene i december 1947. I de efterfølgende årtier blev de fleste huse i det populære forstadskvarter udvidet med tilbygninger.

Finnebyens bebyggelsesplan, der er udformet som en trekant, ligger på en svagt skrånende flade. Stedet udmærker sig ved korte, hækomkransede stikveje med farvestrålende træhuse, der er varieret placeret med gavlen eller langsiden mod vejen i intime og ofte overraskende rumforløb.

Det enkelte træhus på 54 m2 har med sin enkle bygningskrop, bræddebeklædningen på klink, de grå eternittage, de omhyggeligt formede indgangspartier og de hvide vinduesrammer de samme karaktertræk, som kendes fra den danske, funktionelle traditions små, murede enfamiliehuse.

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Finnebyen

Litteratur og kilder

  • Kommuneatlas Århus 1. Byens og landsbyernes bevaringsværdier. 1997.
  • Aarhus Stiftstidende. De første 22 Finnehuse solgt. 09-12-1947.