Højhus Charlottehøj

Fra AarhusWiki
Højhuset på Charlottehøj set fra Vestre Ringgade 1964. Foto: Anders Sørensen.

Beboelsesejendom i 16 etager (48 meter). Opført i 1961-62 af Andelsboligforeningen Ringgården. Byggeriet var projekteret af arkitektfirmaet Salling-Mortensen og rådgivende ingeniørfirma Askøes Eftf. Byggeriet var det første højhus i Danmark opført i murværk af tegl.

Den daværende norm for murværkskonstruktioner kunne ikke bruges, væggene i de nederste etager ville blive for tykke. Der fandtes imidlertid i Norge en mere moderne norm, så med dispensation blev det muligt, at denne norm kunne danne grundlag for beregningerne. Ingeniørfirmaet og Kalk-og Teglværkslaboratoriet udførte i fællesskab de nødvendige styrkeforsøg af teglstenene og mørtelen, så normens krav kunne opfyldes. Erfaringerne fra dette byggeri blev brugt i arbejdet med en ny norm for murværkskonstruktioner. Højhus Langenæs blev udført efter de samme principper, og de to højhuse er de eneste højhuse i Danmark opført i murværk.


AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=H%C3%B8jhus+Charlotteh%C3%B8j

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Erik Prins og overført fra Århus Leksikon