Villy Tage Gotfred Jensen (1921-2004)

Fra AarhusWiki
Villy Tage Gotfred Jensen

Postkontrollør Villy Tage Gotfred Jensen, medlem af Aarhus Byråd 1965 - for Det Konservative Folkeparti.

Født 18. juni 1921 i Viborg, død 23. september 2004. Forældre: Portør, senere togfører Niels Jensen og hustru Marie. Gift 31. oktober 1945 i Skade sogn, Aarhus amt med Ninna Lis Ruth Søe Jensen, født 11. december 1920 i Aarhus, datter af inspektør ved Marselisborg Slot P.M. Jensen og hustru Anne Margrethe Christence.

Uddannelse og karriere

Jensen blev efter sin realeksamen elev ved Post- og Telegrafvæsnet i Bjerringbro, og i 1941 var han udlært i Viborg. Derefter arbejde han som medhjælper i København, Aarhus og Skagen. I 1945 blev han ansat som assistent i Randers. I 1949 flyttede Jensen dog til Aarhus, hvor han i 1954 blev forfremmet til overassistent, og igen i 1961 blev han forfremmet til postkontrollør, knyttet til postens kundetjeneste i 3. distrikt.

Herudover var Jensen kredsformand i Dansk Post- og Telegrafforenings 9. kreds samt medlem af foreningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Politik

I det politiske liv startede Villy Jensen i 1965 med at blive valgt til formand for Aarhus og Omegns Konservative Vælgerforening. det fortsatte han med, mens han sad i Aarhus Byråd. Samtidig var han medlem af Det konservative Folkepartis repræsentantskab og tjenestemandsrådet.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder