Børne- og ungdomsværnet

Fra AarhusWiki

Børne- og ungdomsværnet bestående af 6 medlemmer og rådmanden for magistratens 3. afdeling som formand oprettedes af Aarhus Byråd med henblik på varetagelse af den kommunale børne- og ungeforsorg i henhold til § 7 i lov nr. 227 af 27. maj 1970 om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender, jvf. lovbekendtgørelse nr. 413 af 28. august 1970.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1974