Marselisborgskovene

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Marselisborg skov)
Kort over Marselisborgskovene (klik for større kort)

Marselisborgskovene er en fælles betegnelse for skovene syd for Århus. Området dækker en længde på omkring 7 kilometer og i bredden mellem nogle hundrede meter til omkring én kilometer. Det samlede areal er på omkring 18 km2.

Navnet har skoven, fordi den hørte under hovedgården på baroniet Marselisborg, den tidligere Havreballegård.

Ved en bæk syd for Ørnereden gik Marselisborg skovområde over i Moesgårds skove, da de hørte under Moesgård godset. Denne afgrænsning blev baron Gersdorff til Marselisborg og baron Güldencrone til Vilhelmsborg enige om i 1775:

"at fra diget ved skellet mellem Moesgaard og Skaade marker skulle bækken, som dér løber ud og ned i skoven, danne grænsen, idet dog et stykke, hvor den ikke var kendelig, skulle afmærkes med pæle og derefter af Güldencrone forsynes med grøft og diger".

Delskove

Marselisborgskovene omfatter flere forskellige delskove:

Huse i Marselisborgskovene

I skovene har der været flere navngivne huse gennem årene. Nogle eksisterer fortsat.

Skovridere

Gennem årene har nedennævnte været skovrider for hele eller dele af Marselisborgskovene.

- Skovrideren er administrativ leder af et skovdistrikt med overordnet ansvar for den samlede skovbrugsvirksomhed. Titlen kendes fra 1500-tallet, hvor skovrideren dengang passede sit arbejde i skoven fra hesteryg.
- Under sig kan han have en eller flere skovfogeder, der er daglig leder af driften, inspicerer skovene og planlægger træproduktionen.
- Endelig er der skovløbere, der fungerer som arbejdsformænd og skovopsynsmænd, og holder opsyn med skoven og dens gæster.

Litteratur

  • Bernhardt Jensen og Peder Jensen: Marselisborgskovene. Historier og begivenheder gennem århundreder. Århus byhistoriske Udvalg 1974
  • Århus-skovene, kort og vejledning. Århus Kommunes Naturforvaltning.(u.å. omkr.2000)