Christian Carl Nicolai von Gersdorff

Fra AarhusWiki

Christian Carl Nicolai von Gersdorff var lensbaron af Marselisborg Gods og generalløjtnant i de russiske styrker.

Født 4. februar 1762 i Rendsburg, Tyskland, død 11. juli 1813 i Orjol Oblast, Rusland.

Søn af lensbaron til Marselisborg, guvernør i København Nicolaus Maximilian von Gersdorff (1725-1802) og hustru Sophie Magdalene Reventlow. Faderen havde overtaget Marselisborg i år 1800, men havde det kun i to år, før han døde i 1802.

Gift i 1789 med Anna Transaditow, med hvem han fik to børn. Den ene søn, Christian Alexander von Gersdorff, overtog senere Marselisborg.

Efter Christian Carl Nicolai von Gersdorff overtog baroniet Marselisborg fra sin far, fik han ændret lensbaroniet til et fideikommis, hvorved det frit kunne afhændes. Godset blev herefter solgt i 1805 til Frederik Julius Christian Güldencrone (1765-1824).

Litteratur og kilder