Christian Carl Nicolai von Gersdorff

Fra AarhusWiki

Christian Carl Nicolai von Gersdorff. Lensbaron af Marselisborg. Generalløjtnant i de russiske styrker.

Født 4. februar 1762 i Rendsburg, Tyskland - død 11. juli 1813 i Orjol Oblast, Rusland.

Han var søn af lensbaron til Marselisborg, guvernør i København Nicolaus Maximilian von Gersdorff (1725-1802) og hustru Sophie Magdalene Reventlow. Fader Nicolaus havde overtaget Marselisborg i år 1800, men havde det kun i 2 år inden han døde i 1802. Christian blev i 1789 gift med Anna Transaditow, med hvem han fik to børn. Den ene søn Christian Alexander von Gersdorff overtog senere Marselisborg.

Christian Gersdorff overtog baroniet Marselisborg fra sin far. Han fik ændret lensbaroniet til et fideikommis, hvorved det frit kunne afhændes. Godset blev herefter solgt i 1805 til Frederik Julius Christian Güldencrone.

Kilder