Hørhavegården

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Tegning af Hørhavegården i 1891

Hørhavegården ved Hørhaven er en meget velbevaret tidl. gårdbebyggelse, der nu fungerer som 'Bed & Breakfast'. Hørhavegården er beliggende på Ørneredevej 25 for enden af Hørhavevej.

Gården blev bygget i 1776-77 af skovfoged Jens Hansen fra Holme, og er dermed Marselisborgskovenes ældste hus. Den 24. marts 1778 indgik skovfoged Hansen kontrakt med godsejeren, baron Chr. Gersdorff om, at han måtte fæste det nye hus.

I de første år hørte kun en lille have til huset, men Jens Hansen lejede senere hele arealet mellem Hvolbækken og Silistria, så han kunne drive landbrug. Det lille skovfogedhjem havde to små stuer og et køkken. Storstuen var den fine stue, dagligstuen var også soverum og her stod kakkelovnen.

Da Jens Hansen døde i 1801, 50 år gammel, fandt hans enke en ny ægtefælle i Lars Rasmussen, der blev den nye skovfoged for Skåde Skov og Holme Krat. Med tiden var området blev udvidet fra oprindeligt 7½ tønder land jord til over 45 tønder. Rasmussen havde nu fået plads til fem køer og otte får.

Næste skovfoged blev Rasmussens svigersøn Jens Andersen fra Langballe. Efter ham fulgte i 1860'erne hans søn Anders Jensen der var født i 1836. Han var kun skovfoged til 1880, hvorefter han blev forpagter. Da han døde i 1915 overgik gården til P.Lautrup[1] fra 1916-1931.

Da Aarhus Kommune i 1899 købte Marselisborg gods blev Hørhavegården dermed også kommunens ejendom.

Efter Lautrup var der ikke mere landbrugsdrift på gården. Hørhavegården blev i mange år senere brugt som aftægtsgård for pensionerede skovfogeder i Aarhus. I 2015 blev gården solgt til private, og blev derefter taget i brug som Bed & Breakfast. Næsten al egetræstømmeret fra dengang gården blev bygget er bevaret. Det er mulig at se årstallet ‘1776’ indgraveret i tømmeret som et vidnesbyrd om gårdens alder.

Se også

Hørhavegården i AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Hørhavegården i AarhusArkivet

Litteratur og kilder

  1. Forvalter Hans Peder Christian Lautrup, født 1882 i Lindknud sogn, død 1967 i Århus