Hørhavegården

Fra AarhusWiki

Ved Hørhaven ligger Hørhavegården, der blev bygget i 1777 af skovfoged Jens Hansen fra Holme og er dermed Marselisborgskovenes ældste hus. Den 24. marts 1778 indgik han kontrakt med godsejeren, baron Chr. Gersdorff om, at han måtte fæste det nye hus.

I de første år hørte kun en lille have til huset, men Jens Hansen lejede senere hele arealet mellem Hvolbækken og Silistria, så han kunne drive landbrug. Det lille skovfogedhjem havde to små stuer og et køkken. Storstuen var den fine stue, dagligstuen var også soverum og her stod kakkelovnen.

Da Jens Hansen døde i 1801 50 år gammel fandt hans enke en ny ægtefælle Lars Rasmussen, der blev den nye skovfoged for Skåde Skov og Holme Krat. Med tiden var området blev udvidet fra oprindeligt 7½ tønder land jord til over 45 tønder. Rasmussen havde nu fået plads til fem køer og otte får.

Næste skovfoged blev Rasmussens svigersøn Jens Andersen fra Langballe. Efter ham fulgte i 1860'erne hans søn Anders Jensen der var født i 1836. Han var kun skovfoged til 1880, hvorefter han blev forpagter. Da han døde i 1915 overgik gården til P.Lautrup[1] fra 1916-1931.

Da Aarhus Kommune i 1899 købte Marselisborg gods blev Hørhavegården dermed også kommunens ejendom.

Efter Lautrup var der ikke mere landbrugsdrift på gården. Hørhavegården blev i mange år senere brugt som aftægtsgård for pensionerede skovfogeder i Aarhus. I 2015 blev den solgt til private, og skal bruges som Bed & Breakfast.

  1. Forvalter Hans Peder Christian Lautrup, født 1882 i Lindknud sogn, død 1967 i Århus