Christian Rudolph Philip von Gersdorff

Fra AarhusWiki

Christian Rudolph Philip von Gersdorff var lensbaron af baroniet Marselisborg, gehejmeråd, amtmand, kammerherre og ordenssekretær.

Født 20. december 1723 på Husum slot i Tyskland, død 1. juni 1800 på Marselisborg Gods, Aarhus.

Søn af lensbaron Nicolai von Gersdorff og hustru Louise von Böineburg og dermed bror til Nicolaus Maximilian Gersdorff.

Gift i 1751 med amtmanddatteren Dorte Øllegaard Rosenkrantz (1723-1786). Parret var barnløse.

Christian Rudolph Philip von Gersdorff studerede i København og foretog flere udlandsrejser. Han var kammerjunker hos den danske dronning Louise, der var gift med kong Frederik 6. Gersdorff var desuden amtmand over blandt andet Kalø Amt.

Han overtog Marselisborg Gods efter Frederik Danneskiold-Samsøe i 1770. Han blev den første af Marselisborgs ejere, der bosatte sig på godset, hvor han opførte en ny hovedbygning og en ny trefløjet bygning i én etage.

Da han døde barnløs, overgik godset til hans bror Nicolaus Maximilian Gersdorff.

Litteratur og kilder

  • Bernhardt Jensen, Peder Jensen: Marselisborgskovene. 1974
  • Lundskovs slægtsdatabase Konger & Fyrster (juni 2018)