Christian Rudolph Philip von Gersdorff

Fra AarhusWiki

Christian Rudolph Philip von Gersdorff. Lensbaron af baroniet Marselisborg. Gehejmeråd. Amtmand. Kammerherre. Ordenssekretær

Født 20. december 1723 på Husum slot i Tyskland - død 1. juni 1800 på Marselisborg gods, Århus.

Søn af lensbaron Nicolai von Gersdorff og hustru Louise von Böineburg, og bror til Nicolaus Maximilian Gersdorff. Blev gift 1751 med amtmanddatteren Dorte Øllegaard Rosenkrantz (1723-1786). De forblev barnløse.

Han studerede i København og foretog flere udlandsrejser. Han var kammerjunker hos den danske dronning Louise, gift med kong Frederik 6. Han var amtmand over blandt andet Kalø Amt.

Christian Gersdorff overtog Marselisborg Gods efter Frederik Danneskiold-Samsøe i 1770. Han blev den første af Marselisborgs ejere, der bosatte sig på godset, hvor han opførte en ny hovedbygning og en ny trefløjet bygning i én etage.

Da han døde barnløs overgik godset til hans bror Nicolaus Maximilian Gersdorff.

Kilder

  • Bernhardt Jensen, Peder Jensen: Marselisborgskovene. 1974
  • Lundskovs slægtsdatabase Konger & Fyrster (juni 2018)