Frydenlund (hus)

Fra AarhusWiki
Skovfogedhuset Frydenlund med bugtudsigt mod Aarhus. Postkort 1909

Frydenlund hed det skovfogedhus, der i dag ligger ved siden af Hotel MarselisStrandvejen-Ørneredevej. Huset blev bygget i 1810'erne. Indtil 1847 kaldtes det Skindertoften, fordi det blev brugt til at lægge skind til tørre for feldberederne i Varna Mølle.

Før hotellet blev bygget, var der fra huset vid udsigt over Århus-bugten.

Huset har i flere generationer været bolig for skovfogeder; Søren Jensen kom til i 1810, hans søn Jens Sørensen fulgte i 1841. Hans søn, igen en Søren Jensen, overtog efter faderens død. Han blev den sidste skovfoged i Frydenlund i 1911, og efter hans enke var flyttet fra huset i 1920, blev det de kommende år udlejet til privat beboelse.

Det var udlejet til blandt andre skovrider Arthus Pries' enke, skoletandlæge Bloch Jørgensen, lærer Chr. Hørning og godsinspektør H.C. Eld.

I 1965 blev det solgt til murermester Anker Jakobsen, hvorved Frydenlund kom til at høre under Hotel Marselis. Han ville egentlige have revet huset ned, men det var en del af aftalen, at huset skulle blive, og indgår nu i hotellets ejendomme.

Kilde og litteratur

  • Bernhardt Jensen, Peder Jensen: Marselisborgskovene. 1974