Jens Sørensen (1807-1864)

Fra AarhusWiki

Skovfoged Jens Sørensen, 1807 i Silistria Mølle - 1864.

Jens Sørensen efterfulgte i 1841 sin far Søren Jensen (1776-1841) i embedet som skovfoged med bolig i Frydenlund. Jens Sørensen skulle føre tilsyn med Hestehaven og Kirkeskoven.

Med til Frydenlund hørte 12 tønder land, hvorfra Jens drev landbrug og holdt husdyr.

Inden Jens Sørensen blev skovfoged, havde han i nogle år arbejdet som tømmer og møllebygger, og han havde blandt andet været med til at opføre Ny Mølle ved Skambækken for kradsuldsproducenten Marcus Galthen Bech. Jens Sørensen døbte senere en af sine sønner Marcus Galthen Jensen - opkaldt efter Marcus Galthen Bech.

Derudover havde Jens Sørensen arbejdet ved et mindre skibsværft ved Aarhus Havn. Hans evner inden for tømrerhåndværket og hans interesse for skibe gjorde, at han i 1840'erne byggede et modelskib, som i dag hænger i Viby Kirke. Skibet var en model af den norske korvet ”Østkar”.

Far til Søren Jensen (ca. 1834-191?) der efterfulgte ham i embedet som skovfoged.