Hotel Marselis

Fra AarhusWiki

Omkring år 1900 fremkom der mange projekter for opførelsen af et strandhotel i Marselisborgskovene, men finansielle problemer kom altid i vejen, og det blev kun til bygningen af de to pavilloner ved Varna og Ørnereden.

I 1965 købte murermester Anker Jakobsen den gamle 'Villa Varna' ved Strandvejen og det nærliggende skovfogedsted Frydenlund af Århus Kommune, hvorefter han lod opføre et nyt hotelkompleks, tegnet af arkitekterne Knud Riis, Elmar Moltke og Tyge Klemann. 'Villa Varna' blev ikke revet ned, men i stedet indbygget i hotelkomplekset, som blev indviet som Hotel Marselis i 1967. Sidst i 1980’erne blev komplekset udvidet med en ny fløj, der blandt andet indbefatter en swimmingpool. I 2001 blev Marselis Hotellet opkøbt af hotelkæden Helnan International A/S og fik navnet Helnan Marselis Hotel.


Se også


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Anders Thornvig Sørensen og overført fra Århus Leksikon
  • Mogens Weinreich, "Da byen omsider fik et hotel ved Strandvejen"
  • Jyllands-Posten 2.3.2002