Hans Peter Jensen (1886-1975)

Fra AarhusWiki
Hans Peter Jensen

Gartner Hans Peter Jensen, medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet.


Politisk arbejde

Han begyndte sit politiske arbejde ved byrådsvalget 1917 og var medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening i Århus' nordre kreds 1924-49, fra 1927 som næstformand. I 1937 blev han valgt ind i byrådet for Socialdemokratiet. Han var 1. næstformand fra 1946 - ca.1951 og igen fra 1954-1958. Fra ca. 1951-1954 var han 2. næstformand. Fra juli til oktober 1952 var han medlem af magistraten. Hans Peter Jensen var viceborgmester 1946-58

Civilt liv

H.P. Jensen var uddannet gartner (1903-1907). Han var afdelingsleder ved haveanlæg på Landsudstillingen i Århus 1909. Efter en periode som handelsgartner og planteskoleejer i Hammel 1910-1915 fik han arbejde som arbejdsmand på Århus Oliefabrik.
Han blev gift første gang i 1910 med Annette Pouline Søgaard (1888-1944) og anden gang i 1945 med Jessy Minny Petersen (1891-?).
Fra 1922-25 var H.P. Jensen arbejdsleder ved udvidelsen af Botanisk Have mod nord, anlæggelsen af Vestre Kirkegård og anlæggelsen af Mindeparken, og fra 1925 til 1956, hvor han tog sin afsked, ledede han kommunens gartneri »Højvang«.
Han var medstifter af Olie- og Sæbeindustriarbejdernes Fagforening i Århus i 1919 og sad også i bestyrelsen. Fra 1920-37 var han formand i Boligforeningen af 25. maj 1920. Han tog initiativ til dannelsen af en landssammenslutning af boligudvalg, og blev formand for samme. Hans Peter Jensen har lagt navn til H.P. Jensens Vej i Højbjerg.

Aktiv i Aarhus Brugsforening

Hans Peter Jensen var også aktiv i Aarhus Brugsforening. Han blev medlem af bestyrelsen i 1921 og af forretningsudvalget 1922. I 1934 blev han næstformand 1934, og 1936 formand. I 1941 kom han i repræsentantskabet for De samvirkende Brugsforeninger, hvor han var formand fra 1953. Han arbejdede for en samling af brugsforeningerne i Stor-Aarhus og blev formand for det lokale fællesråd ved oprettelsen 1947. Han nedlagde sine hverv i 1961 og blev samme år udnævnt til æresmedlem af Brugsforeningen.

En Christiansbjerg-mand

H.P. Jensen var meget engageret i sit lokalområde, Christiansbjerg. Han var medstifter af, formand for og bibliotekar ved Christiansbjergs Bibliotek 1924-34. En årrække var han formand for Christiansbjerg Grundejerforening, og han var meget aktiv ved oprettelsen af Ungdomsgården »Skovvang« i 1951.

Udvalgsarbejde mv.

 • Udvalget for Århus kommunes skovvæsen 1937-42, formand 1943-50
 • Udvalget for markvæsenet 1937-42, formand 1943-50
 • Kirkegårdsbestyrelsen 1937-42
 • Observatoriets bestyrelse 1937-43
 • Bevillingsnævnet 1937-43
 • Udvalget for opførelse af boliger for aldersrentenydere 1938-45
 • Udvalget for bygninger og inventariesager 1940-43
 • Udvalget for socialforsorgen 1940-45
 • Udvalget for byens udvidelse og bebyggelse 1943-50
 • Lønudvalget 1943-50
 • Kasse- og regnskabsudvalget 1945-58
 • Boliganvisningsudvalget, formand 1945-58
 • Bestyrelsen for Aarhus Ridehal 1945-58
 • Udvalget for sporten 1946-50, formand 1947-50
 • Bygningskommissionen 1946-54
 • Udvalget for kulturelle anliggender, formand 1950-58
 • Bibliotekssbestyrelsen 1950-58
 • Bestyrelsen for børnebiblioteket 1950-58
 • Århus amts skoleråd 1950-58
 • Repræsentantskabet for I/S Midtkraft 1950-58
 • Udvalget til undersøgelse af forholdene vedrørende boligbyggeri i Århus 1951-52
 • Skolekommissionen 1954-58
 • Skolenævnet for Nørrebrogades Skole 1954-58
 • Skolenævnet for Katrinebjergskolen 1954-58
 • Bestyrelsen for Naturhistorisk Museum 1954-58
 • Jordboniteringsmand 1937-58, formand 1943-58

Kilder og litteratur