Dalgas Avenue

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Dalgas Avenue 1)
Dalgas Avenue 1904, set mod Strandvejen.

Dalgas Avenue er en gade på Frederiksbjerg. Gaden ligger mellem Ingerslevs Plads og Chr. Filtenborgs Plads og krydser Marselis Boulevard. Dalgas Avenue er den ene af blot to avenuer i Danmark.

Gaden blev anlagt i 1902-04. Udvalget for Marselisborg havde i 1899 foreslået navnet Frihedsalléen, men i 1900 valgte byrådet at navngive efter oberstløjtnant Enrico Mylius Dalgas (1828-1894). Først som Dalgas Allé og samme år som Dalgas Avenue. Han var født i Napoli, og som vejingeniør arbejdede han ved flere jyske vejanlæg. Efter tjeneste i Viborg og Holstebro flyttede han i 1859 til Aarhus, hvor han senere byggede Villa Montana på Frederiksbjerg. Medstifter af Det Danske Hedeselskab i 1866 i Århus og blev dettes direktør. Er blevet kendt for udtalelsen "hvad udad tabes, skal indad vindes" efter tabet af Sønderjylland i 1864, om end han havde lånt ordene fra digteren H.P. Holst.

Gadens anlæg følger den af stadsingeniør Chr. Ambt og arkitekt Hack Kampmann udarbejdede byplan fra 1898. Det lige gadeforløb er tilrettelagt for at opnå en udsigtslinie fra Ingerslevs Plads til det fremspringende kystpunkt Ballehage, og gadebredden øges derfor gradvist ud mod kysten.

Da Marselisborgudvalget kort før jul i 1899 kunne præsentere navnene på de mange planlagte veje i Marselisborgområdet, blev Dalgas Avenue præsenteret som Frihedsalléen. Byrådet modsatte sig dette navn og vedtog i stedet Dalgas Allé, som senere blev til Dalgas Avenue.

Ejendomme

  • Dalgas Avenue 1. Bygningen er opført i 1911 efter tegning af arkitekt Thorkel Møller for snedkermester Jørgensen. Ejendommen er en 4 1/2 etages rødstensbygning med mansardtegltag, 1 kvist og en gavltrekant, der er barokpræget med to gennemgående karnapper og hvidmalede vinduer.
  • Dalgas Avenue 2. (se særskilt artikel).
  • Dalgas Avenue 3. Bygningen på Dalgas Avenue er opført i 1911 efter tegning af murermester Martin Petersen for murermester Jens Hviid.Ejendommen er en 4 1/2 etages rødstensbygning med mansard, beklædt med dels skifer dels tegltag og har desuden 4 kviste.
  • Dalgas Avenue 5-7. Ejendommene Dalgas Avenue 5 og 7 er opført i 1910 og tegnet af arkitekt Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950) med gennemgående karnapper fra 2. - 4. etage.
  • Dalgas Avenue 52. Ejendommen har dannet ramme for uddannelses og kulturinstitutioner. Fælles for de tre institutioner er deres sociale sigte: - Aarhus Husmoderskole fra 1907-20, - Diakonhøjskolen fra 1920-1975, - Den grønlandske forening Kajak, - Grønlænderhuset fra 1975-

Dalgas Avenue på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Dalgas Avenue

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Preben Rasmussens Samling, Cort Adelers Gade - Dannebrogsgade, Frederiksbjerg Øst, 1979l 43
  • Frederiksbjerg Øst, 1979, 44
  • Leif Dehnits: Aarhusianske gader. 2018