Aarhus Husmoderskole

Fra AarhusWiki
Dalgas Avenue 52, Ca. 1915, Ukendt fotograf, Stenders Forlag, Aarhus Stadsarkiv.
Indlæser kort...

Aarhus Husmoderskole flyttede ind på adressen Dalgas Avenue 52 i 1907, efter at have fraflyttet den hidtidige adresse (siden 1902) Odensegade 9 på tredje sal.

Da Aarhus Husmoderskole blev opført på Dalgas Avenue, lød byggetilladelsen på: "en grundmuret, teglhængt villabygning i 2 etager med kælder - til husbrug - og kamre paa loftet".

Og Servitutten af 4.7. 1907 talte om, at bygningen ikke måtte "indrettes til fabriksdrift, kreaturhold, restaurations- eller forlystelseslokale eller anden benyttelse, som kan medføre ulemper for kvarteret, særlig med hensyn til larm, røg eller ilde lugt" og "oldsager, som findes i grunden, skulle uden godtgørelse straks afleveres til museet i Aarhus".

Et uddannelsesmæssigt nybrud - en skole for husmødre opstår i Aarhus

At man på det tidspunkt på formaliseret vis uddannede husmødre var et uddannelsesmæssigt nybrud. Siden 1898 kunne man nemlig kun læse til husmoder i København og Fredericia.

Forstanderinden frøken Marie Jespersens opvækst

Den første leder for Aarhus Husmoderskole, frøken Marie Jespersen, blev født i Ønslev på Falster i 1866 og døde i København i 1937.

Hun var overvejende pædagogisk uddannet, dels som lærerinde dels ved et norsk statskursus for køkkenlærerinder. Det var i den sammenhæng, at hun holdt en række foredrag og forfattede sammen med lægen Dr. med. A. Rahlff ved Aarhus Kommune Hospital den såkaldte Diætbog for sygehuse.

Husmoderskolen blev senere en del af Landbrugs- og husholdningskolen på Tretommervej i Risskov.

Da huset blev indviet til diakonskole d. 15. november 1920, var også Frøken Jespersen blandt de indbudte gæster.

Hjemsted for grønlænderne i Aarhus

Efter at diakonskolens villa blev overdraget til Aarhus Kommune den 1. juli 1975 blev den til et længe tiltrængt hjemsted for grønlænder-foreningen Ka´jak.

Kilder

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Aarhus Husmoderskole på AarhusArkivet

  • Julebud 1975, Preben Rasmussens Samling