Marie Jespersen

Fra AarhusWiki

Første leder for Aarhus Husmoderskole. Blev født i Ønslev på Falster i 1866 og døde i København i 1937.

Marie var overvejende pædagogisk uddannet, dels som lærerinde dels ved et norsk statskursus for køkkenlærerinder. Det var i den sammenhæng, at hun holdt en række foredrag og forfattede sammen med lægen Dr. med. A. Rahlff ved Aarhus Kommune Hospital den såkaldte Diætbog for sygehuse. Da huset blev indviet til diakonskole d. 15. november 1920, var også Frøken Jespersen blandt de indbudte gæster.

Kilder

  • Julebud 1975, Preben Rasmussens Samling