Vestergade 8

Fra AarhusWiki
Vestergade 8
Vestergade8.jpeg
Den hvide ejendom på hjørnet af Vestergade og Frue Kirkeplads, 2023. Foto: Dann Bjarke Jensen, Aarhus Stadsarkiv.

Indlæser kort...
Vestergade 8

Detaljeret information
Adresse
Adresse Vestergade 8A, 8B, 8C Matrikel nr. 593a (593)
Bygning
Type Etageejendom Opført 1908 Arkitekt Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950) Bygherre A/S Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskinforretning
Bevaringsværdi
SAVE værdi: 3 (2012) [1]
(skala fra 1-9)
Kulturmiljø
Ejendommen set fra Frue Kirkeplads under renovering omkring 1965. Foto: O.V.J. Hansen, Aarhus Stadsarkiv.

Vestergade 8 er en adresse på Vestergade i Aarhus med en etageejendom på hjørnet mod Frue Kirkeplads.

Ejendommen blev opført i 1908 for A/S Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskinforretning efter tegninger af Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950). Firmaet havde sin oprindelse i en isenkram-, glas- og porcelænsforretning grundlagt af købmand Hans Frederik Schourup (1842-1914) i 1870.

Den tidligere ejendom på stedet havde i flere omgange rummet boghandler, og den nye ejendom rummede fra begyndelsen også en boghandel og bogtrykkeri tilhørende Jacob Zeuner (1840-1911), der i 1908 flyttede sin boghandel hertil fra Lille Torv. Den lå her til 1929, da den blev overtaget af boghandler Aage E. Holst (1891-1968), der fusionerede den med sin boghandel på Store Torv.

I begyndelsen købmandsgård

Her på hjørnet til Frue Kirkeplads stod der oprindelig en mindre købmandsgård. Den var opført med et otte fag langt forhus i egebindingsværk ud til Vestergade. Langs med kirkegården til Vor Frue Kirke lå der et 22 fag langt sidehus.

Dette fortsatte videre langs kirkegården af en 24 fag mandshøj bindingsværksmur. En overgang var den ejet af købmand Morten Mortensen Hvas (1649-1721), der kort før sin død solgte gården til rådmand Ole Sørensen (1657-1754).

I 1750 solgte kobbersmed Frands Conrad Riise Ramshart ejendommen til Maren Olufsdatter (1695-1778), der var blevet enke efter sin mand, borgmester Thøger Clemmensen Kiersgaards død i 1744.

Hun blev boende her til sin død i 1778, hvorefter fhv. apoteker Frederik Høst købte stedet i 1781. Han lejede straks stedet ud til kammerherre og stiftamtmand Christian Urne, der dog allerede året efter kom i tjeneste for Ribe Amt. Høst havde ejendommen til 1794, da han solgte den til murermester Johan Friderich Colvitz (1749-1808), der beholdt gården til 1803. Colvitz tog borgerskab i 1779 i Aarhus og stod som bygmester bl.a. bag opførelsen af Nørreport 20 og gæstgiverstedet Kongsgården på Store Torv, forløberen for Hotel Royal.

Første boghandel

I 1801 boede Henrich Wissing Schytte (1757-1814) med sin familie hos Colvitz. Foruden at være degn og klokker ved Vor Frue Kirke var han tillige boghandler, så gadens første boghandel har ligget her i Vestergade 8.

Herefter overtog Peder Laursen Schmidt (1758-1823) stedet i 1804. Han fornyede forhusets facade i 1818 til grundmur med dybe refendfuger. Da han døde beholdt enken Dorthea Sophie Schmidt stedet indtil 1854. Hun erhverver i 1824 en strimmel af kirkegårdsjorden.

Det var her landinspektør Poul Winther Johansen (1798-1850) flyttede ind på øverste etage i 1843. Han fik bestalling som landinspektør i 1833 og kom til Aarhus i 1842. Fra 1844 landvæsenskommissær i Aarhus Amt og fra 1847 indtil sin død tillige tiendekommissær for samme amt. Han flyttede senere til Skolegade.

En anden der lejede sig ind hos madame Schmidt var købmand Lars Larsen (1822-) for efter hendes død i 1854 at overtage ejendommen. Han var født i Aarhus og havde i 1847 erhvervet sig borgerskab som købmand. I 1849 blev han gift med Dorthea Marie Elle fra Jægergården. Ti år senere i 1857 var det ham, der opførte Mejlgade 20 med tilhørende pakhus i Skt. Olufs Gade.

Derefter kom der boghandel på stedet, idet Dines Nielsen Brøchner (1817-1867) udvekslede gård med købmand Larsen i 1855. Fra 1867 til 1876 videreføres boghandlen af Frederik Rybner Pedersen. Boghandlen Rybner Pedersen kendes siden fra en række adresser i Aarhus. Fra 1915 til 1962 var den i Skt. Clemens Torv 6 og fra 1963 til 1995 lå den i Nørregade 32, hvor Løve's Bog- og Vincafé åbnede i 2010.

Allerede i 1854 havde isenkræmmer Niels Jensen Baadsgaard (1828-1895) åbnet forretning i samme bygning. Først i 1867 erhvervede familien Baadsgaard stedet efter boghandler Brøchner. Derefter blev det i 1890 sønnen Marinus Baadsgaard (1860-1934), der overtog forretningen.

Hans Schourup køber ejendommen

I folketællingen 1860 ses Hans Frederik Schourup som lærling hos Niels Jensen Baadsgaard i bygningen. Senere købte han isenkramforretningen, men gik hurtigt over til engrosvirksomhed, og det skulle blive en af landets største. Hans Schourup A/S kan således dateres tilbage til 1870 og er i dag mest kendt for at være en af Danmarks største leverandører af lagerløsninger. En branche, virksomheden har specialiseret sig i siden 1981.

Hans Schourup deltog i mange foreninger og selskaber. Han blev valgt til byrådet fra 1891 til 1906 for Det konservative Folkeparti. Han købte i 1907 den gamle toetagers bindingsværksejendom og fik den nedrevet for at opføre en ny, fire og en halv etage bygning efter tegninger af Rudolf Frimodt Clausen.

Stueetagen blev udvendig opført i lysegrå gnejs. Facaden er lisén-inddelt og med vandrette bånd. Over stueetagen er den pudsede bygning mod Vestergade med en enkelt karnap-søjle, medens den længere facade mod Frue Kirkeplads er med to søjler af karnapper, der afsluttes med en nybarok fordakning mod taget.

Ved nedrivningen i 1908 af Borgmestergården på Lille Torv valgte boghandler Jacob Zeuner at flytte hertil med både boghandel og trykkeri. Det var også her købmand Frederik Ferdinand Salling var lejer på anden sal i 1915 (mens flytningen af forretningen fra Søndergade 34 til gadens anden side nr. 27 fandt sted).

I 1933 flyttede isenkræmmer Folmer Hansen (1897-1964) hertil, da husrækken foran Vor Frue Kirke skulle nedrives med henblik på frilægning af kirken. I 1941 var Folmer Hansen og hans hustru Karen skilt. Tre år senere flyttede Karen Hansen forretningen videre til hjørnet af Lille Torv og Badstuegade.

Nyere tid

Aakjaer Landinspektører har været på anden sal siden 1967, og dette firma kan følges tilbage til landinspektør Troels Wilhelm Honum (1819-1896), der i december 1850 slog sig ned som landinspektør i Aarhus. Det var ham der i 1864 fik overdraget opmålingen og udarbejdelsen af ny matrikel for Aarhus Købstad. Hans opmålingskort og protokoller giver et godt indblik i byens geografiske udvikling.

Der har de sidste årtier været mange forskellige slags forretninger i stueetagen, som f.eks. barne- og babyudstyrsforretningen Rosenlund, tøjforretningen Figaro og modebutikken Hørlyck.

Vestergade 8 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=94508

Litteratur og kilder

  • Leif Dehnits, Kilder til Vestergades ejendomshistorie, Aarhus Wiki
  • Viggo J. von Holstein Rathlou, Aarhus - Historisk-Topografisk beskrivelse med biografier, 1920
  • Boghandlere i Danmark, www.boghandlereidanmark.dk
  • Sejrs Sedler (1700-1970)

Henvisninger