Hans Frederik Schourup (1842-1914)

Fra AarhusWiki
Hans Frederik Schourup 1842-1914. Medlem af Aarhus Byråd 1891-1906.

Grosserer Hans Frederik Schourup medlem af Aarhus Byråd 7. januar 1891 - 1906 for Det Konservative Folkeparti. Ridder af Dannebrog. Højestbeskattede.

Født 28. november 1842 i Aarhus, død 15. juni 1914 i Aarhus.

Forældre: bøssemager D.P. Schourup og hustru Christence Christensen. Gift 27. september 1871 i Viborg med Johanne Elisabeth Schourup, født 11. marts 1848 i Viborg, død 18. august 1932 i Aarhus, datter af klejnsmedemester Hans Frederik Schourup og hustru Bodil Maria Jensdatter.

Karriere

Schourup var vokset op under beskedne kår. I 1856 kom han i isenkramlære hos N. Baadsgaard & Co. i Aarhus. Allerede 1870 oprettede han sin egen isenkramforretning i Immervad. I 1889 overdrog han detailforretningen til sin svoger Ludv. Schmidt, senere A/S Victor Barrit. Selv fortsatte Schourup engrosforretningen i Kannikegade 10. I 1902 overgik den til et aktieselskab sammen med Jyllands Stål- og Maskinforretning med Schourup som direktør og blev til A/S Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskinforretning. Selskabet flyttede til Studsgade 37. Da virksomheden fortsat voksede, flyttedes den 1908 til Frue Kirkeplads 4 og det hermed forbundne Vestergade 8, hvor den blev en af landets største forretninger inden for sit område. Schourup ledede denne store og blomstrende virksomhed med stor dygtighed til sin død 1914.

Politik og foreningsarbejde

I 1878 valgtes Schourup af de Højestbeskattede ind i ligningskommissionen, som han sad i til 1884. I 1881 var han medstifter af den noget venstreorienterede Borgerforeningen, og i øvrigt var han medlem af talrige bestyrelser og repræsentantskaber: Århus Handelstandsforening 1886-92, Handels- og Kontoristforeningen 1886-90, Velgørenhedsselskabet 1889-97, A/S Th. Sabroe & Co. fra 1897, Teatret 1897-1902, cykelfabriken »Dania« 1898, A/S Frichs og Aarhuus Privatbank 1897-1915. Herudover kan det anføres, at han interesserede sig for sejlsport og jagt, og at han var æresmedlem af Aarhus Borgerlige Skydeselskab. I byrådet var det navnlig belysningsvæsenet, fattigvæsenet og skolevæsenet, der havde hans interesse. Hans dygtighed og samvittighedsfuldhed var skattet og derfor bærer en af byens gader også i dag hans navn.

Schourup var fuldblods århusianer, og hans hjem var et midtpunkt i byens liv. Her samledes borgerskabet og drøftede byens fortid og fremtid. Efter fru Schourups død oprettedes et legat "Hans Schourups og hustrus legat" under Århus Kjøbmænds Hjælpekasse.

Hans Schourups GadeFrederiksbjerg er opkaldt efter ham.

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Udvalget for skovvæsenet 1891-1900
 • Udvalget for fattigvæsenet 1891-1902
 • Den offentlige Belysning 1891-1904
 • Udvalget for Riis Skov 1901-04
 • Udvalget til at tiltræde kasseudvalget som budgetudvalget 1903-04
 • Århus amts skoleråd 1905-15
 • Overformynderiets lånebestyrelse for Arhus amt 1909-15

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
 • Åge Bredsted, i: Ole Degn og Vagn Dybdahl (red.), Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968, Århus 1968, s. 208-209. Bestil materiale
 • Rolf Engell, i: Ib Gejl (red.), Århus - Byens borgere 1165-2000, Århus 2000, s. 296 Bestil materiale
 • Supplerende tekst: Hans Frederik Schourup - To fætre fra Viborg i 1800-årenes Aarhus [1]