Højestbeskattede

Fra AarhusWiki

Højestbeskattede

I 1860 kom en ny lov om den kommunale valgret. Den fastsatte, at den større halvdel af kommunalbestyrelsens ulige antal medlemmer skulle vælges af alle folketingsvælgere, mens den mindre halvdel skulle vælges af de højestbeskattede. Ved det sidste forstod man – og det var indviklet - den femtedel af de valgberettigede, der i det forud for valget gående kalenderår havde betalt de største direkte skattebeløb til kommunen, for så vidt denne femtedel havde svaret i det mindste 2/3 af kommunens samlede skatter.

Hvis det ikke var tilfældet, medtog man så mange af de højestbeskattede af de resterende 4/5, at man nåede dette skattebeløb.

Medlemmer i byrådet

År Navn
1852 - 1858 Christen Møller Schmidt
1854 -1866 Hans Weinholt Secher
1861 - 1864 Anders Hansen
1861 - 1868 Niels Schack Aagaard
1861 - 1873 Wilhelm Herman Gamst
1862 - 1866 Hans Gundorph Jensen
1864 - 1879 Casper Gerhard Clemens Funch
1870 - 1870 Johannes Zeuthen Schroll
1870 - 1872 Bruno Preisler
1873 - 1874 Johan Georg Frederik Colding
1873 - 1883 Jørgen Victor Esmann
1875 - 1878 Anders Gunder Bech Knudsen
1879 - 1890 Adolf Speyer
1885 - 1885 Johannes Hermann Rohmann
1885 - 1890 Anton Theodor Ramsing
1885 - 1890 Hans Peter Jensen
1885 - 1896 Niels Christian Emil Halling
1885 - 1902 Adolph Vilhelm Joseph Meyer
1891 - 1902 Søren Christian Wærum
1891 - 1906 Hans Frederik Schourup


Litteratur og Kilder