Johannes Hermann Rohmann (1846-1929)

Fra AarhusWiki
Johannes Hermann Rohmann

Kaptajn Johannes Hermann Rohmann medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1885 - oktober 1885 Højestbeskattede.

Født 21. juli 1846 i Rønninge sogn, Odense amt, død 29. december 1929 i København

Forældre: provst Jørgen Lindegaard Rohmann og hustru Catharina Louise Gøtzsche. Gift 14. juli 1882 i Århus med Marie Julie Theodora Stabell, født 2. september 1857 i Århus, datter af bankassistent Theodor Emil Stabell og hustru Alvilde Bech.

Karriere

Rohmann, der 1866 var kommet på den militære højskole, blev 1870 udnævnt til premierløjtnant ved 1. artilleriregiment i København. 1873 blev han forsat til tøjhusafdelingen, 1877 stillet til rådighed for artilleriskolen og endelig 1879 forsat til tøjhusafdelingen. 1880 blev han kaptajn ved 2. artilleriregiment, og ved flytningen af dette regiments 3. afdeling til Århus i 1881 fulgte han med hertil. 1888 var han på ny i hovedstaden, nu ved artilleriets laboratorieafdeling, som han året efter blev chef for. 1892 blev han forsat til 2. artilleriafdeling. Sine sidste tjenesteår - fra 1893 - var Rohmann lærer i artilleriets eksercits ved officersskolen. Efter sin afgang, der skyldtes et alvorligt angreb af trikinose, var han bibliotekar ved artilleriets bibliotek, et hverv, han efter nogle års forløb måtte opgive på grund af et færdselsuheld. I sin nekrolog skrev Dagens Nyheder: »Som hans ydre var personificeringen af massiv vederheftighed, således var han af ånd og tanke en hædersmand, ikke let at flytte hverken åndeligt eller legemligt«. Rohmann kom i byrådet ved valget 6. januar 1885, men allerede i oktober samme år måtte han med henvisning til sin sygdom bede sig fritaget for byrådsarbejdet. - Ridder af Dannebrog 1887, Dannebrogsmand 1898, Svenske Vasa Orden, ridder.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Udvalget for vejvæsenet 1885
  • Brolægningsudvalget
  • Forskønnelsesudvalget  

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale