Bruno Preisler (1834-1899)

Fra AarhusWiki
A. Bruno Preisler

Bruno Preisler var købmand og fabrikant i Aarhus samt medlem af Aarhus Byråd fra 10. november 1870 til ca. 31. december 1872. Han var desuden en af byens højestbeskattede borgere.

Født 16. maj 1834 i København, død 22. februar 1899 i København.

Søn af Carl Frederik Wilhelm Preisler (1797-1859) og Sophie Amalie Preisler f. Klemp (1796-1863).

Gift 17 november 1863 med Nielsine Christiane Strange, født 23. januar 1841 i Østbirk Sogn, Skanderborg Amt, død 3. maj 1917 på Frederiksberg, datter af proprietær på Julianelyst Niels Byschou Strange og hustru Mariane Birgitte Birch.

Karriere

Preisler, der af uddannelse var cand.pharm. i 1858, tog i april 1863 borgerskab i Aarhus som vinhandler. Få uger efter ændrede han borgerskabet til fabrikation af mineralvand og mousserende drikke, idet han anlagde en virksomhed i Kannikegade. I 1866 købte han selve Mehls fabrik for sæbe og kemiske artikler, Store Torv 10. Han drev denne til 1889, da den blev overtaget af Christopher Wilhelm Frederik Bestle. I 1877 gik Preisler i kompagni med Th. Ramsing, der året i forvejen havde erhvervet den i 1860 grundlagte Sct. Nicolauskildes Brøndanstalt. Foruden at nyde de mineralvande, der blev fremstillet til salg, kunne det aarhusianske borgerskab også på fabrikken gennemgå en brøndkur efter mønster af de store udenlandske kursteder, der var på mode i anden halvdel af 19. århundrede.

Foreningslivet

Preisler var nogle år formand i Handels- og Kontoristforeningen og Arbejdernes Byggeforening samt medlem af bestyrelsen for Velgørenhedsselskabet. I 1888 stiftede han under dette et legat på 3.000 kr., hvis renter skulle gives til trængende gamle over 50 år. Han var medlem af Aarhus Privatbanks repræsentantskab 1884-86 og af Teknisk Skoles bestyrelse 1890-97 og fra 1891 kasserer. I 1897 forlod han Aarhus.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Forskønnelsesudvalget 1870-72
  • Udvalget for skovvæsenet 1870-72

Litteratur og kilder