Anthon Theodor Ramsing

Fra AarhusWiki

Cand. pharm.,chokoladefabrikant og mineralvandsfabrikant Anthon Theodor Ramsing, 28. april 1844 - 14. november 1922

Ramsing blev født i Høver, hvor hans far, Carl Georg Ramsing var proprietær.

Ramsing blev uddannet ved Frijsenborg Apotek i Hammel fra 1860-1864. Herefter tog han til København hvor han i 1867 tog eksamen som farmaceut. Efter sin eksamen var han ansat på apoteker i Christianshavn og Fredericia. I 1870 købte han et apotek i Lemvig.

Elvirasminde

Ramsing flyttede til Aarhus i 1875. Han overtog Mehls Chokoladefabrik, og opkaldte den efter sin hustru, Elvira. I forbindelse med hans overtagelse af chokoladefabrikken havde han indrykket følgende annonce i Århus Stiftstidende: ” At jeg har overtaget den af d.Hrr. Eiler Mehl & Co. drevne Chokoladefabrik bekendtg. herved--- Fabrikken er tildeelt Navnet "Elvirasminde", medens Forretningen drives under Firma: Th. Ramsing. Aarhuus, i Januar 1876”

I 1876 indgik Ramsing partnerskab med Bruno Preisler (1834-1899) om både chokoladefabrikken og brøndanstalten. De to drev Elvirasminde sammen. I starten af 1890’erne udtrådte Preisler af partnerskabet. I 1902 solgte Ramsing chokoladefabrikken til fabrikant Frits Clausen.

Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt

I 1876 grundlagde Ramsing Sct. Nicolauskildes Brøndanstalt, som var en mineral- og sodavandsfabrik. Fabrikken åbnede på Strandvejen, i samme bygning som chokoladefabrikken. På fabrikken blev der produceret mineralvand, sodavand og seltersvandaf forskellige typer. Navnet til fabrikken kom fra Skt. Nicolaus’ kilde, som lå tæt på fabrikken. Ramsing solgte fabrikken til [A. Aschlund]] i 1894, og fortsatte med at drive chokoladefabrikken indtil 1902.

Tid i Aarhus Byråd

Ramsing blev i 1885 valgt ind i Aarhus Byråd. Han sad kun en periode, da han ikke blev genvalgt. I han tid i byrådet sad han i flere forskellige udvalg:

Udover sit arbejde i Byrådet var Ramsing også medlem af Grundejerforeningens bestyrelse i en årrække.

Ramsing blev i 1881 optaget i St. Clemens Loge og havde i 1895 opnået VIII grad inden for ordnen.

Tiden efter Aarhus

Efter at havde solgte både Elvirasminde og Brøndanstalten arbejde Ramsing i en årrække som ekviperingshandler. I 1920 flyttede han og familien fra Aarhus til Jyderup.

Ved Ramsings død i 1922 indrykkede hans hustru denne annonce i Aarhus Stiftstidende: ”Min kære Mand, fhv. Fabrikant, cand.pharm. Anthon Theodor Ramsing kaldte Gud stille hjem i Morges. Jyderup, d. 13. November 1922 Paa Børns og egne Vegne Hedevig Ramsing f. Dreyer Begr. Aarhus nordre Kirkegaard.”

Privatliv

Ramsing blev gift med Elvira Vilhelmine Gindrup i Fredericia den 7. april 1870. Elvira var født i 1847på St. Croix. Ramsing opkaldte sin chokoladefabrik efter hende, Elvirasminde. Elvira døde i Aarhus i 1889.

Senere blev Ramsing gift med Hedvig Georgia Dreyer.

Henvisninger