Sct. Nicolauskildes Brøndanstalt

Fra AarhusWiki

Mineral- og sodavandsfabrikken Sct. Nicolauskildes Brøndanstalt blev grundlagt af Anthon Theodor Ramsing i 1876.

Fabrikken lå i begyndelsen på Strandvejen, hvor den startede ud i Chokoladefabrikken Elvirasmindes lokaler. Ramsing ejede også chokoladefabrikken. Bygningen blev senere revet ned for at lave plads til Skansepalæet. Fabrikken havde navn efter den nærliggende Skt. Nicolaus' kilde. Fabrikken var ikke selv kuranstalt, men leverede vand til vandkuranstalten i Valdemarsgade.

I 1894 blev fabrikken overtaget af cand. pharm A. Aschlund, der udviklede den på den tid kendte "A. B. C. Sports-Selters".

I 1903 blev fabrikken købt af Johannes Sørensen. Han fik tilnavnet Apollinaris-Sørensen efter hans Apollinaris-vand. Sørensen byggede en ny fabrik i Thyrasgade (senere som er opkaldt efter fabrikken under navnet Skt. Nicolaus Gade) ved Frederiks Allé og indviede den i landsudstillingsåret 1909. I den forbindelse med starten på byggeriet kunne man læse følgende i Aarhus Stiftstidende: ”I Middags lagdes i al Stilhed for en snævrere Kreds Grundstenen til en ny Mineralvandsfabrik, som J. Sørensen bygger i Thyrasgade...netop i Dag er det 32 Aar siden, at Fabrikant Th. Ramsing grundlagde "Sct. Nicolauskildes Brøndanstalt" i Chokoladefabriken "Elvirasminde's" Lokaler paa Strandvejen, en Bygning, der jo som bekendt er nedrevet i Aar for at vige Pladsen for Skandsepalæ. Den nye "Sct. Nicolauskildes Brøndanstalt" der skal staa færdig inden Landsudstillingen vil blive noget ganske enestaaende hvad Hygiejne og Tekniske Fremskridt angaaar.”

Der var rejsegilde til fabrikken den 23. december 1908. I den forbindelse var der inviteret fæster til fabrikken og Musikdirektør Larsens Orkester spillede ”Apollinaris-marchen.” Ved siden af fabrikken i blev der i Valdemarsgade bygget arbejderboliger til fabrikkens ansatte. I 1916 kunne man læse i avisen at fabrikkens ca. 50 medarbejdere kunne producere: ”… 5000 Flasker Sodavand i Timen - paa de varme Sommerdage 60.000 Flasker om Dagen.”

Apollinaris-Sørensen solgte fabrikken i 1917 for omkring 440.000 kr. Under første verdenskrig gik det dårligt for fabrikken, og i 1918 blev den omdannet til aktieselskab. I 1934 blev den erhvervet af Jens og Siegfred Skou, ejerne af mineralvandsfabrikken Expres. Familien Skou videreførte fabrikken gennem tre generationer indtil lukningen i 1983. Det var også i Skous tid – i 1939 – at gadenavnet ændredes til Skt. Nicolaus gade.

I 1965 flyttede fabrikken til Rudolfgårdsvej i Viby; her lå den indtil 1983, hvor fabrikken lukkede ned og produktionen blev solgt til Gylling Bryggeri.

Litteratur og kilder

Første version af artiklen er skrevet af Heidi Holst Madsen og overført fra Århus Leksikon

  • Jens Sigfred Hjort Eriksen: Sct. Nicolauskilde 1876-1976: hundrede Århus-år (1976). Bestil materiale
  • "Sct. Nicolauskilde flytter til Gylling", Århus Stiftstidende 24.11.1983.
  • [1]
  • [2]