Anders Hansen (1818-1883)

Fra AarhusWiki
Anders Hansen

Fæstemand, ejendomsmægler, lotterikollektør og assuranceagent 'Anders Hansen, medlem af Borgerrepræsentationen 11. januar 1861 - 14. januar 1864. Højestbeskattede.

Født 7. juni 1818 i Ry sogn, Skanderborg amt, død 29. april 1883 i Aarhus. Forældre: Husmand Hans Andersen og hustru Marie Catrine Sørensdatter. Gift 6. oktober 1843 i Aarhus med Mariane Elisabeth Pederstrup, født ca. 1823 i Aarhus, død i Aarhus, datter af høker Søren Sørensen Pederstrup og hustru Ane Kirstine.

Hansen i Aarhus

Anders Hansen kom til Aarhus som meget ung, hvor hans første ansættelse var på kæmnerkontoret. I 1841 konstitueredes han som fæstemand. Men i kraft af sit gåpåmod, havde han mange andre jern i ilden. Det medførte, at han var lotterikollektør, assuranceagent og især ejendomsmægler. Sommetider averterede han på én gang 60-70 større og mindre land- og købstadsejendomme til salg. Men han spekulerede også selv i køb og salg af ejendomme og havde for det meste heldet med sig. Dermed blev han efterhånden en velstående mand. På en rejse til Italien og Frankrig blev han stærkt inspireret af en villa, som han senere kopierede i hovedbygningen til sin lystejendom "Aldersro", der blev opført i 1860'erne nord for byen i det vi i dag kender som Aldersro-kvartereret omkring Aldersrovej.

Politik

Fra 1853 og til 1859 fungerede Anders Hansen som kommunal revisor, ligesom han blev valgt til medlem af markdirektionen, inden han overhovedet kom ind i Borgerrepræsentationen. Anders Hansen var medlem fra den 11. januar 1861 til den 14. januar 1864. Efter at han var udtrådt af borgerrepræsentationen, valgte byrådet ham i 1869 som formand for markdirektionen, og i 1867 indvalgtes han i skovkommissionen.

Medlem af eller repræsentant i...

  • Kassekomiteen 1859-61
  • Budgetkomiteen 1861
  • Komiteen til gennemsyn af ligningen 1861
  • Forskønnelseskomiteen 1861-62
  • Skovkommissionen 1861-64
  • Markdirektionen 1859-64

Litteratur og Kilder