Jørgen Victor Esmann (1827-1904)

Fra AarhusWiki
Jørgen Victor Esmann

Sagfører, branddirektør, kreditforeningsdirektør Jørgen Victor Esmann, medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1873-1883. Højestbeskattede.

Født 7. sepember 1827 på Lønborggård, Lønborg sogn, Ringkøbing amt, død 2. april 1904 i Aarhus. 

Forældre: Godsforvalter, senere amtsforvalter David Borgen Esmann og hustru Sophie Louise Ulrikke Schmidth. Gift 15. maj 1857 i Aarhus med Laura Christiane Hammershøj, født 20. december 1835 i Aarhus, død 6. marts 1889 i Aarhus, datter af købmand Jens Pedersen Hammershøj og hustru Louise Magdalene Scheibye.

Esmanns juridiske karriere

Som dansk jurist gennemløb Esmann en normal karriere. Han begyndte 1842-43 på Ringkøbing Amtskontor og fortsatte derefter til 1846 på amtskontoret i Aalborg. Sidstnævnte år tog han forberedelseseksamen, og året efter i 1847, blev han exam.jur. I 1848 blev han fuldmægtig i Aarhus ved Hads og Ning herreder og i 1851 ved Aarhus Stiftamt. Her blev han i 1857 stiftsrevisor. I 1869 tog han bestalling som sagfører; men han praktiserede på grund af sine andre gøremål kun i beskedent omfang. Alligevel påtog han sig i tidens løb et par tillidshverv for sin stand, nemlig 1871-86 som bestyrelsesmedlem i Den almindelige Sagførerforening og 1886-96 som medlem af og formand for Sagførerrådet for 4. sagførerkreds. Allerede 1860 var Esmann blevet branddirektør for Hasle, Vester Lisbjerg, Framlev og Ning herreder samt en del af Sabro herred.  

Esmann i Aarhus

»Kammerråden«, som Esmann kaldtes, var en kendt skikkelse i byens liv - også i figurlig forstand. Herom skrev Aarhuus Stiftstidende i sin nekrolog: »Ingen kunne, selv på afstand, undgå at lægge mærke til den høje skikkelse, som holdt sig rank og ret lige til det sidste, og kom man nærmere, følte man sig tiltrukken af det alvorlige, markerede ansigt, omrammet af et kraftigt, i hans alderdom sølvhvidt hår og skæg«. Til medlem af Aarhus Byråd blev Esmann valgt 6. januar 1873 af de højstbeskattede. Han fik et betydeligt arbejdsområde særlig inden for fattig- og skolevæsenet; men han dækkede det dygtigt, skolet som han var i offentlige forhold, og som forhandlingsleder i flere udvalg var han rolig og håndfast.

Politik og foreninger

Da han 1883 blev administrerende direktør for Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening, ønskede han at udtræde af byrådet. Der var i dette delte meninger om spørgsmålet; men resultatet blev, at han fortsatte perioden ud, dvs. til valget 6. januar 1885. Esmann var 1876-1904 medlem af repræsentantskabet for Aarhuus Privatbank og 1881-87 af bestyrelsen for Aarhus Borgerlige Skydeselskab. Hans store fritidsinteresse var jagt. Endelig sad han i en årrække i bestyrelsen for Aarhus-Ryomgård Jernbaneselskab. I politisk henseende var han stærkt konservativ. Det ses bl.a. deraf, at han var repræsentant i Aarhus for Augustforeningen, der virkede i Aarhus 1864-69. »Esmann var et let og et kvikt hoved med et lyst syn på livet og en velgørende ligevægt i sindet, parret med ikke ringe humor,« skrev Nationaltidende i sin nekrolog. Denne livsholdning bevarede han også i sine sidste tragiske år, hvor koldbrand nødvendiggjorde amputation af begge hans ben. Ridder af Dannebrog 1884.  

Medlem af eller repræsentant i...

Litteratur og Kilder