Jørgen Victor Esmann (1827-1904)

Fra AarhusWiki
Portrætfoto af Jørgen Victor Esmann. Fotograf Viggo Emil Svendsen, 1889, Den Gamle Bys billedarkiv.

Jørgen Victor Esmann var sagfører, branddirektør, kreditforeningsdirektør og medlem af Aarhus Byråd fra 6. januar 1873 til 1883 samt Ridder af Dannebrog fra 1884.

Født 7. sepember 1827 på Lønborggård, Lønborg sogn, Ringkøbing Amt, død 2. april 1904 i Aarhus. 

Søn af godsforvalter og senere amtsforvalter David Borgen Esmann og hustru Sophie Louise Ulrikke Schmidth.

Gift 15. maj 1857 i Aarhus med Laura Christiane Hammershøj (født 20. december 1835 i Aarhus, død 6. marts 1889 i Aarhus), datter af købmand Jens Pedersen Hammershøj og hustru Louise Magdalene Scheibye.

Esmanns juridiske karriere

Som dansk jurist gennemløb Esmann en normal karriere. Han begyndte i 1842-43 på Ringkøbing Amtskontor og fortsatte derefter til amtskontoret i Aalborg i 1846. Sidstnævnte år tog han forberedelseseksamen, og året efter, i 1847, blev han exam.jur.

I 1848 blev han fuldmægtig i Aarhus ved Hads og Ning herreder og i 1851 ved Aarhus Stiftamt. Her blev han i 1857 stiftsrevisor.

I 1860 blev Esmann branddirektør for Hasle, Vester Lisbjerg, Framlev og Ning herreder samt en del af Sabro Herred.

I 1869 tog han bestalling som sagfører, men han praktiserede på grund af sine andre gøremål kun i beskedent omfang. Alligevel påtog han sig i tidens løb et par tillidshverv for sin stand, nemlig som bestyrelsesmedlem i Den almindelige Sagførerforening i 1871-1886 og som medlem af og formand for Sagførerrådet for 4. sagførerkreds 1886-1896.

Esmann i Aarhus

"Kammerråden", som Esmann blev kaldt, var en kendt skikkelse i byens liv - også i figurlig forstand. Herom skrev Aarhuus Stiftstidende i sin nekrolog over Esmann: "Ingen kunne, selv på afstand, undgå at lægge mærke til den høje skikkelse, som holdt sig rank og ret lige til det sidste, og kom man nærmere, følte man sig tiltrukken af det alvorlige, markerede ansigt, omrammet af et kraftigt, i hans alderdom sølvhvidt hår og skæg".

Esmann blev valgt til medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1873 af de højestbeskattede borgere i Aarhus. Han fik et betydeligt arbejdsområde, særligt inden for fattig- og skolevæsenet, og han dækkede det dygtigt. I sit virke kom det ham til gode, at han var skolet i offentlige forhold, og som forhandlingsleder i flere udvalg var han rolig og håndfast.

Politik og foreninger

Da han i 1883 blev administrerende direktør for Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening, ønskede Esmann at udtræde af byrådet. Der var delte meninger om sagen, men resultatet blev, at Esmann fortsatte sin periode i byrådet ud, dvs. til valget 6. januar 1885.

Esmann var i 1876-1904 medlem af repræsentantskabet for Aarhuus Privatbank og 1881-1887 af bestyrelsen for Aarhus Borgerlige Skydeselskab. Hans store fritidsinteresse var jagt. Endelig sad han i en årrække i bestyrelsen for Aarhus-Ryomgård Jernbaneselskab.

I politisk henseende var han stærkt konservativ. Det ses bl.a. af, at han var repræsentant for Augustforeningen, der virkede i Aarhus i Aarhus 1864-1869.

"Esmann var et let og et kvikt hoved med et lyst syn på livet og en velgørende ligevægt i sindet, parret med ikke ringe humor," skrev Nationaltidende i sin nekrolog over ham. Denne livsholdning bevarede han også i sine sidste tragiske år, hvor koldbrand nødvendiggjorde amputation af begge hans ben. 

Medlem af eller repræsentant i...

Litteratur og Kilder