Overformynderiets lånebestyrelse for Århus amtsrådskreds

Fra AarhusWiki

Det var i henhold til lov nummer 254 af 27. maj 1950 om overformynderiet, § 7 at kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsens købstæder skulle vælge et medlem af overformyderiets lånebestyrelse for Århus amtsrådskreds.

Århus Amtsrådskreds har til formål sammen med overformynderen at varetage udlån i fast ejendom af overformynderiets midler indenfor rammerne af Århus Amtsrådskreds. Valgperioden falder sammen med amtsrådet.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951