Overformynderiets lånebestyrelse for Århus amtsrådskreds

Fra AarhusWiki

Overformynderiets lånebestyrelse for Århus amtsrådskreds blev dannet i henhold til lov nummer 254 af 27. maj 1950 om overformynderiet, § 7 at kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsens købstæder skulle vælge et medlem af overformynderiets lånebestyrelse for Århus amtsrådskreds.

Århus Amtsrådskreds har til formål sammen med overformynderen at varetage udlån i fast ejendom af overformynderiets midler indenfor rammerne af Århus Amtsrådskreds.

Valgperioden falder sammen med amtsrådet.

Blandt Overformynderiets lånebestyrelses medlemmer har været personer som Christian Ludvig Kier (1839-1934), Jørgen Victor Esmann (1827-1904), Andreas Bitsch (1873-1938) og Carl Ejner Mikkelsen (1890-1972).

Kilder og litteratur

  • Århus Kommunalhåndbog 1951