Andreas Bitsch (1873-1938)

Fra AarhusWiki
Andreas Bitsch, ukendt fotograf, ca. 1900.jpg

Arbejdsmand Andreas Bitsch medlem af Aarhus Byråd 1. april 1921 - 15. februar 1938 for Socialdemokratiet.

Født 10. januar 1873 i Fly sogn, Viborg amt, død 15. februar 1938 i Aarhus. Forældre: Arbejdsmand Daniel Bitsch og hustru Mette Jensen. Gift med Marie Kønig, født 27. januar 1880 i Horsens, død 20. december 1947 i Aarhus, datter af filehugger Heinrich Ferdinand Kønig og hustru Christine Jensine Jensen.

Bitschs politiske karriere

Bitsch kom som ung til Aarhus, hvor han aftjente sin værnepligt og derefter bosatte sig. I 1899 blev han ansat som arbejdsmand ved Statsbanernes centralværksted. Han arbejdede her, til han tog sin afsked kort før sin død, dog afbrudt af et års orlov (1917-18), da han var undersøger for Hjælpekassen. Bitsch var medlem af bestyrelsen for Arbejdsmændenes Fagforening ved DSB 1913-16, 1916-17 (som suppleant) og 1918-21, i forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation 1918-21, i bestyrelsen for Sygekassen »Århus« 1913-38 og i bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening fra 1924. I 1934 blev han medlem af Demokratens kontrolkomité. Bitsch var medlem af byrådet fra 1. april 1921 til sin død i 1938. Han var i byrådsarbejdet »en udpræget forhandlingens mand«, og i sin forholdsvis lange byrådsperiode deltog han i arbejdet i en lang række udvalg især af social og teknisk karakter. Han var i en årrække formand for udvalget for alderdomsunderstøttelse, hvilket arbejde optog ham meget. Fra 1933 var han næstformand i den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Andre poster

Bitsch var en driftig herre og havde derfor også mange forskellige poster:

Litteratur og kilder