Carl Ejner Mikkelsen (1890-1972)

Fra AarhusWiki
Carl Ejner Mikkelsen

Muremester og entreprenør Carl Ejner Mikkelsen. medlem af Aarhus Byråd 1. februar 1942-31. marts 1946 for Det Konservative Folkeparti.

Født 18. april 1890 i Aarhus. Forældre: Murermester Jens Mikkelsen og hustru Mine Rasmussen. Gift 2. november 1917 i Aarhus med Thyra Margrethe Nielsen, født 2. november 1893 i Aarhus, datter af murermester Rasmus Nielsen og hustru Charlotte Amalie Albrektsen.

Karriere

Ejner Mikkelsen fik sin uddannelse som murer hos faderen 1904-08 og tog konstruktøreksamen i Aarhus 1910. Han var svend, formand, konduktør og tegner bl.a. et år i Norge og Tyskland 1910-16. I 1916 tog han borgerskab som murermester og entreprenør i Aarhus og blev optaget som kompagnon i faderens virksomhed (grundlagt 1891). Fra 1921 var han eneindehaver. Firmaet omdannedes til aktieselskab 1956, og Mikkelsen blev direktør og formand for bestyrelsen i A/S Ejner Mikkelsen.

Mikkelsens andre poster

Mikkelsen havde gennem årene mange tillidshverv. Han var medlem af bestyrelsen for Århus Diskontobank fra 1922, formand fra 1933, A/S Århus Savværk fra 1929, formand fra 1945,Århus Murerlaug 1929-34, æresmedlem 1966, Århus Grundejerforening 1933-49, formand 1938-49, æresmedlem 1954, Jydske Grundejeres Fællesforening 1939-53, Grundejernes Landsforbund 1946-49, vurderingsmand for Ny jydske Kjøbstad-Creditforening 1925-52, medlem af repræsentantskabet og repræsentant for kreditforeningen i Aarhus søndre kreds 1952-65. Mikkelsen var også vurderingsmand for Aarhus kommune i forskellige kommissioner såvel før som efter sin byrådsperiode.

Politik

I byrådet indtrådte Mikkelsen 1. februar 1942 som suppleant ved tømrermester J.P.N. Siigs udtræden. I byrådet repræsenterede Mikkelsen naturligt håndværkernes og grundejernes interesser. Ved valget i 1946 ønskede han ikke genopstilling, da byrådsarbejdet var for tidkrævende ved siden af hans store, private virksomhed.

Poster efter den politiske karriere

Efter byrådsperioden blev Mikkelsen siddende i Overformynderiets lånebestyrelse for Aarhus Amt til 1955. Den faglige uddannelse interesserede altid Mikkelsen stærkt og han var meget aktiv ved oprettelsen i april 1944 af et husbygningsteknikum i Aarhus. Han sad i Jydsk teknologisk Instituts lokaludvalg og økonomiudvalg 1942-49 og i byggeudvalget 1946-64, formand 1961-64, og var medlem af Teknisk Kollegiums byggeudvalg og senere af repræsentantskabet, formand indtil 1967.

Mikkelsens bygningsarbejder i Aarhus

Af Mikkelsens mange arbejder i Aarhus kan nævnes: Aarhus Amtssygehus, Strandparken, Aarhus Universitets hovedbygning med aula, Aarhus Kommunehospitals neurologiske afd. og fjernsynstårnet på Søsterhøj.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder