Jens Peter Nielsen Siig (1870-1950)

Fra AarhusWiki
J.P.N. Siig, foto L. Frederik Borch.jpg

Tømrermester og politiker Jens Peter Nielsen Siig medlem af Aarhus Byråd 1. april 1929 - 1. februar 1942 Borgerlig Fællesliste, senere Det Konservative Folkeparti.

Født 11. oktober 1870 i Karup sogn, død 7. aug 1950 i Aarhus. Forældre: gårdejer Niels Nielsen Siig og hustru Vilhelmine Jensen. Gift 13. juli 1902 i Aarhus med Petrine Pedersen, født 26. marts 1877 i Haderis, Haderup sogn, Ringkøbing amt, død 8. maj 1965 i Vejlby sogn, Aarhus amt, datter af jordbruger Peder Pedersen og hustru Petrine.

Karriere

Siig var født i Vestjylland, kom i tømrerlære i Aarhus 1890 og blev svend 1894 med udmærkelse og Aarhus tekniske Skoles hædersmedalje. Med understøttelse af statskassen til rejser i udlandet arbejdede han i Tyskland og Østrig-Ungarn, men vendte tilbage til Aarhus, hvor han 1901 etablerede sig som mester og efterhånden var med til at opføre en mængde store bygninger.  

Forenings- og bestyrelsesarbejde

I årene 1897-1912 var Siig lærer ved Aarhus Tekniske Skole og blev også medlem af bestyrelsen for lærerforeningen. Han fik hurtigt andre tillidshverv. Han sad i bestyrelsen for Aarhus Tømrermesterforening 1906-39, fra 1910 som sekretær og var ved sin død æresmedlem af foreningen. Desuden var han medlem af bestyrelsen for Tømrermestrenes Høvleværk 1912-50, de sidste år som næstformand; medlem af bestyrelsen for Aarhus tekniske Skole 1918-42, i perioden 1918-37 valgt af Aarhus Håndværkerforening og i perioden 1937-42 valgt af byrådet; de sidste fire år var han næstformand; medlem af bestyrelsen for sparekassen Aarhus Bikube fra 1922 til 1934, da sparekassen måtte lukke. Endvidere var Siig vurderingsmand for Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening 1925-27 og i en årrække medlem af bestyrelsen for Aarhus Grundejerforening.

Siig i byrådet

Også kommunalpolitik interesserede Siig. Han blev i 1929 indvalgt i byrådet på en borgerlig fællesliste, hvor han repræsenterede håndværkerne og grundejerne. Senere valgtes han på rene konservative lister. På grund af alder udtrådte Siig 1. februar 1942 af byrådet og blev efterfulgt af murermester Ejner Mikkelsen. Ved hans udtræden blev det fremhævet, at han var "typen på en udmærket håndværker", der altid havde vist "loyalitet, flid og nidkærhed i arbejdet inden for gruppen og i byrådet".  

Andre poster

Af Siigs øvrige tillidshverv kan nævnes, at han har været medlem af bestyrelsen for Den borgerlige Sygekasse, de sidste par år i midten af 1930'erne som formand, medlem af bestyrelsen for Kirkeligt Samfunds Bykreds, og en tid medlem af Frue Sogns menighedsråd.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

Jens Peter Nielsen Siig
 • Biblioteksudvalget 1929-37
 • Udvalget for bygninger og inventariesager 1929-42
 • Udvalget for vandværket 1929-42
 • Bevillingsnævnet 1929-42
 • Kirkegårdsbestyrelsen 1929-42
 • Svendeprøvekommissionen 1931-34
 • Brolægnings- og vejudvalget 1933-34
 • Bestyrelsen for Boligforening »Marienlund« 1933-37
 • Udvalget for opførelse af boliger for aldersrentenydere 1933-42
 • Bygningskommissionen 1934-42
 • Bestyrelsen for Teknisk Skole 1937-42
 • Boligkommissionen 1941-42  

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.144058 longitude=10.200048> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.200048, 56.144058] },
 "properties": {
  "marker-symbol": "marker",
  "marker-size": "medium",
  "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>