Christen Møller Schmidt (1809-1879)

Fra AarhusWiki
Christen Møller Schmidt

Købmand, skibsreder Christen Møller Schmidt medlem af Aarhus Borgerrepræsentation8. januar 1852 - 20. januar 1858 og maj 1860 - december 1866. Højestbeskattede.

Født 13. oktober 1809 i Aarhus, død 12. november 1879 i Aarhus. Forældre: Købmand, eligeret borger Peder Larsen Schmidt og hustru Dorothea Sophie Smidt. Ugift.

Karriere

Schmidt, der var købmandssøn fra Aarhus, erhvervede sin uddannelse som købmand i Lübeck og berejste navnlig Sverige og Finland. Den 13. februar 1843 tog han borgerskab som købmand i Aarhus og etablerede den 1. april samme år en handel i en gård ved Mindebroen med kolonialvarer og opkøb af landbrugsprodukter. Senere arbejdede han især som skibsreder med kulfart, og i oktober 1857 afstod han købmandsforretningen. I 1871 ejede han fem sejlskibe med en samlet tonnage på 636 bruttotons og havde dermed det tredjestørste rederi i Aarhus. Han var tillige ejer af flere ejendomme. I 1869 kunne Schmidt, der var ugift, stifte et legat på 50.000 kr., hvis renter skulle uddeles til 20 ældre honnette ugifte damer, fortrinsvis af slægten.

Schmidts andre poster

Gennem årene havde Schmidt flere offentlige hverv. I 1851 overtog han inkassationen af kontingenter til Skipperfattigkassen, i 1854 sad han i kommissionen for Søbadeanstalten i Aarhus, og i 1865 blev han revisor i den første bestyrelse for Dampskibsselskabet i Aarhus af 1865. Ved sin død betegnedes han som et af kommunalbestyrelsens virksomste og mest indflydelsesrige medlemmer.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Fattigkommissionen 1852-65
  • Budgetkomiteen 1852, 1855, 1857 og 1861-67
  • Sundhedskommissionen 1853
  • Komiteen til gennemsyn af ligningen 1861

Litteratur og Kilder