Niels Christian Emil Halling (1831-1913)

Fra AarhusWiki
Niels Christian Emil Halling

Sadelmager- og tapetserermester Niels Christian Emil Halling, medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1885 - 31. december 1896. Højestbeskattede.

Født 26. april 1831 i København, død 17. september 1913 i Aarhus. Forældre: Skomagermester Hans Christian Halling og hustru Hedevig Lange. Gift 1. gang oktober 1858 i Aarhus med Elisabeth Charlotte Henriette Schjødt, død 13. oktober 1859 i Aarhus, datter af gartner J.J.P. Schjødt. Gift 2. gang 31. augsust 1866 i København med Thora Louise Halberg, født 2. juni 1846 i København, død 29. december 1900 i Aarhus, datter af sadelmagermester Carl Christian Halberg og hustru Dorthea Frederiksen.

Offentligheden

Det siges at Halling egentlig ville have været operasanger, og at han rejste til Aarhus i protest imod faderen, som mente, at den levevej ikke sømmede sig for ordentlige menneskers børn. Der hersker tvivl om rigtigheden af Hallings motiver for at flytte til Aarhus, dog er det sikkert at han i 1856 etablerede sin lille butik i Vestergade i Aarhus efter at have stået i lære i København.

Som sadelmager var Halling dygtig. Han sendte sine arbejder til adskillige udstillinger i ind- og udland og opnåede megen anerkendelse; sidst ved landsudstillingen i 1909, hvor han personligt, 78 år gammel, havde udført de vanskeligste dele af de to sæt luksusseletøj, han udstillede. Karakteristisk for hans forretning var det, at han havde sine svende i mange år. 25 år var ikke usædvanligt, og en enkelt arbejdede hos ham i mere end 40 år.

I byens liv var han lidt af en sanger, som også havde været hans store drøm at gøre til sit levebrød, men droppede det. Han var dog med i sangkoret "Brage".

I forreningslivet var han medlem af Håndværkerforeningens bestyrelse fra 1880-89, senere blev han formand for Håndværkssvendenes Rejse- og Understøttelsesforening, medlem af Sparekassen Bikubens bestyrelse og medstifter af A/S Dansk Læderfabrik. I 1895 blev han formand for den netop startede Aarhus Sadelmagermestrenes Faglige Forening.

Medlem af eller repræsentant i...

Litteratur og Kilder