Johannes Zeuthen Schroll (1831-1916)

Fra AarhusWiki
Johannes Zeuthen Schroll

Officer Johannes Zeuthen Schroll medlem af Aarhus Byråd 3. januar - 6. oktober 1870. Højestbeskattede.

Født 27. marts 1831 i Endrupholm, Vester Nykirke sogn, Ribe amt, død 28. januar 1916 i København.

Forældre: Forpagter, senere proprietær Johan Georg Schroll og hustru Christiane Frisenborg. Gift 9. maj 1859 i Odense med Else Betty Jacobine Svitzer, født 5. november 1832 i Kolby sogn, Holbæk amt, død 26. oktober 1918 i København, datter af sognepræst, senere stiftsprovst i Odense Hans Peter Svitzer og hustru Elise Henriette Pløyen.

Schrolls militære karriere

Schroll blev landkadet i 1848 og året efter sekondløjtnant i rytteriet. I 1853-57 var han elev på den militære højskole og derefter til 1863 - fra 1859 som premierløjtnant og 1861 som ritmester - ansat ved generalstabens topografiske afdeling samt til praktisk uddannelse ved infanteriet og artilleriet. Under krigen 1864 var han indtil april souschef ved 2. generalkommando og derefter ved overkommandoen. I 1865-67 var han souschef ved 2. generalkommando og derefter kaptajnkompagnichef ved fodfolket til 1870, i perioden 1866-70 var han i Aarhus. Sidstnævnte år kom han til generalstabens tekniske afdeling, hvor han i 1873 blev oberst og bataljonschef til 1879, da han blev afdelingens chef. I 1885 blev han generalmajor og generalinspektør for rytteriet, i 1887 chef for generalstaben, i 1896 generalløjtnant og kommanderende general i Jylland Fyn og næste år i København. Han tog sin afsked på grund af alder 1901.

Politik

Schrolls strategiske interesser førte ham til et militærteknisk forfatterskab, og han øvede som generalstabschef en betydelig indflydelse på officersuddannelsen. I forsvarsdebatten i 1880'erne var han en ivrig og stærkt polemisk debattør. I 1870 blev han valgt til Aarhus Byråd, men måtte på grund af sin forflyttelse allerede i oktober samme år anmode om tilladelse til at udtræde.

Schrolls udmærkelser

 • Ridder af Dannebrog 1864
 • Dannebrogsmand 1878
 • Kommandør af 2. grad af Dannebrog 1881
 • Kommandør af 1. grad af Dannebrog 1888
 • Russiske St. Stanislaus Orden, 1. klasse med stjerne 1889
 • Franske Æreslegions Orden 1892
 • Storkors af Dannebrog 1894
 • Russiske St. Anna Orden, 1. klasse 1894
 • Ridder af Elefanten 1911

Medlem af eller byens repræsentant i ...

 • Skatteligningskommissionen 1869-70
 • Udvalget for vejvæsenet 1870
 • Udvalget for skovvæsenet 1870
 • Forskønnelsesudvalget 1870


Litteratur og Kilder