Anders Gunder Bech Knudsen (1822-1881)

Fra AarhusWiki
Anders Gunder Bech Knudsen

Prokurator og sparkassedirektør Anders Gunder Bech Knudsen medlem af Aarhus Byråd 19. maj 1875 - 31. december 1878 Højestbeskattede.

Født 13. marts 1822 i Aarhus, død 8. juni 1881 i Aarhus. Forældre: Skræddermester Niels Knudsen og hustru Kirstine Bech. Ugift.

Karriere

Knudsen kom 14½ år gammel på kontoret hos prokurator N.E. Schmidt i Aarhus. Schmidt opgav tre år senere proceduren til T.G. Dahl. Knudsen forblev i firmaet til november 1848, de sidste seks år som fuldmægtig. I november 1842 var han blevet exam.jur. 1. november 1848 overtog han bestyrelsen af prokurator Anders Jensens forretning, som han drev til Jensens død 1850. Han ernærede sig derefter nogle år ved kommissionsforretninger. I 1857 blev Knudsen prøveprokurator ved underretterne i Aarhus amt med bopælsforpligtelse i Odder, senere i 1860 blev han prokurator ved samtlige underretter i Aarhus Stift. Han blev dog indtil 1862 boende i Aarhus, hvor han efter to år i Odder flyttede tilbage i 1864. Ved ordningen af Spare- og Lånekassens forhold efter den i 1878 konstaterede underbalance (se C.P. Hertz) var Knudsen medlem af likvidationskommissionen. Han var derefter til 1881 en af kassens fire meddirektører. Han sad endvidere i bestyrelsen for Århus-Ryomgård Jernbaneselskab. I byrådet afløste Knudsen 19. maj 1875 afdøde prokurator O.H. Nors. Under henvisning til svagt helbred lod han sig ikke opstille til valget 6. januar 1879.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Skatteligningskommsionen fra 1860
  • Kasse- og regnskabsudvalget 1875-78
  • Legatudvalget 1875-78
  • Udvalget for bygninger og inventariesager 1876-78 og herudover overligningskommissær 1871-77

Litteratur og Kilder