Peder Larsen Schmidt (1758-1823)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Peder Larsen Schmidt, købmand i Aarhus. Enkelte steder benævnes han som Peder Laursen Schmidt.

Født 9. september 1758, død 2. februar 1823 i Aarhus.

Søn af Laurs Poulsen, Tvilum Sogn, og Anne Pedersdatter, Gjern Sogn, Nårup.

Gift med Dorothea Sophie Schmidt (født 21 dec. 1776 i Aarhus, død 22 dec. 1850), datter af købmand Jens Andersen Schmidt (1736-1789) og Margrethe Kaarsberg.

Peder Larsen Schmidt tog borgerskab som købmand og skipper i 1789. Han tog styrmandseksamen og drev senere en forretning sammen med den senere storkøbmand Harboe Meulengracht indtil 1794.

Schmidt og Meulengracht

Peder Larsen Schmidt og Harboe Meulengracht blev svogre det samme år, som deres forretningskompagniskab ophørte, idet Peder Larsen Schmidt giftede sig med Dorothea Sophie Schmidt (f. 21 dec. 1776, Aarhus d. 22 dec. 1850), Der var Meulensgrachts hustrus søster.

I forbindelse med ophørelsen af samarbejdet indrykkede de to købmænd følgende annonce i Aarhus Stiftstidende:

"Da vi er bleven enig at separere vores udi nogle Aar drevne Fælleds-Handel under Firma Schmidt og Meulengracht, saa vorder samme herved bekiendtgiort alle vores Herrer Creditorer, som behageligst vil melde sig hos os her i tilstundende Junii Termin, da enhver som haver nogen Slags lovlig Fordring udi Compagniet, kan vente derfor Rigtighed; ligesom vi i Tiden vil have os paa beste recommenderet hos alle vore Venner, da Handelen fortsættes af enhver især, Commissioner modtages af begge. Aarhus, den 5. Maii 1794 Peder Lars. Schmidt Harboe Meulengracht.

Købmandsgård i Vestergade

Efter samarbejdet med Meulengracht ophørte, drev Peder Larsen Schmidt købmandsforretning alene fra sin købmandsgård i Vestergade 6. Hvad han handlede med kan ses af forskellige avertissementer i avisen, eksempelvis:

"Hos Peder Larsen Schmidt faaes gode Fieder og Fyld til Sengeklæder, samt franske Svedsker, dito Catrineblommer, Provenceolie, Torpentinolio, Caffebønner, Sukker og alle Slags Specerier m.m., alt til meget billige Priser.

Derudover handlede Schmidt med spegesild, citroner og rom.

Ægteskabet med Dorothea Sophie Schmidt hjalp ham økonomisk, da hun var ud af to af de bedste købmandsfamilier i Aarhus, men han fik også selv skabt en stor forretning. I 1801 havde ægteparret fået 2 børn og havde ikke mindre end 8 tjenestefolk.

Stokkemand og eligeret borger

I 1797 blev Peder Larsen stokkemand, også kaldet tinghører. En stokkemand var en person, der mødte på tinge og sammen med foged og skriver "sad på stokkene" som bisiddere eller for at bevidne, hvad der foregik på tinget. Det var en ikke særligt agtet stilling, som man nogle gange betalte andre for at udføre.

Han blev indkvarteringsmand i 1800 og takserborger i 1805.

Peder Larsen var eligeret borger i 1808-1822. Af indberetningen til amtmanden fremgår det, at man havde indkaldt til valg efter eligeret borger købmand Søren Hasles død for at udpege en ny. De fire med det højeste antal stemmer blev købmand Søren Schmidt 15 stemmer, købmand Peder Larsen Schmidt 12 og købmand Harboe Meulengracht og snedker Bent Meyer med hver 5 stemmer. Stiftsamtmand Frederik Julius Christian Güldencrone (1765-1824) godkendte Peder Larsen Schmidt som den nye eligerede borger.

Han var medlem af Kronprindsens Klub.

Familie og død

Peders og Dortheas ældste datter, Ane Schmidt (1802-1818) døde som 15-årig og var den første person, der blev begravet på den nu nedlagte Søndre Kirkegård. Det skete 2. november 1818.

Peder Larsen Schmidt døde i 1823 og blev begravet samme sted som sin datter. Han efterlod sig hustru og otte børn. Året efter døde endnu en datter, Margrethe Schmidt, som 16-årig. Det kunne man læse i Aarhus Stiftstidende, hvor den sørgende enke og moder havde ladet indrykke:

"I Det har behaget det alvise Forsyn, atter haardt at saare mit i nogle Aar ved saa mange haarde Prøvelser nedtrykte Hjerte, ved i gaaraftes Kl. 8. at bortkalde min inderlig elskede, ældste Datter, Margrethe Schmidt, i hendes Alders 16 1/2 Aar. Denne for mig saa haarde Skiebne, der endnu forhøies derved, at hendes Dødsfald indtraf allerede 8. Dag efter hendes Hiemkomst fra en Lystreise til København, skylder jeg at bekjendtgjøre fraværende Familie og Venner, frabedende mig Condolance, der ikkun ville forheie min Sorg, hvilken alene kan hindres ved den Bevidsthed, at hun nu nyder en elsket Faders og Søsters Selskab, hvor jeg og hendes øvrige Sødskende og engang skal træffe hende. Aarhuus, d. 5. August 1824 Dorothea Sophie Schmidt Enke efter Købmand Peder Larsen Schmidt."

Det sluttede ikke her for den stakkels enke. I 1838 døde både hendes yngste søn, Nicolei, og hendes ældste søn, Jens, henholdsvis 24 og 41 år.

Deres 10. og yngste barn, Jacobine Bünger (1811-1885) (Schmidt) blev gift med købmand Christian Albert Bünger (1798-1884).

I familiegraven på Søndre Kirkegård ligger i øvrigt begravet:

Litteratur og kilder

  • Aarhus Kommune, Begravelsesvæsenet, Erklæringer vedr. sløjfninger, Sdr. Kirkegård, Erhvervsarkivet
  • 25.09.1799, 02.11.1799, 05.07.1800, 19.11.1800
  • Opslag i SejrSedler.dk på Schmidt