Vestergade 58

Fra AarhusWiki
Vestergade 58
VG58.jpg
Vestergade 58 B og C med caféen Bill's Coffee, landskabsarkitekt VEGA og Aarhus Brætspilscafé. Foto: Ib Nikolajsen, 2022. Aarhus Stadsarkiv.

Indlæser kort...

Detaljeret information
Adresse
Adresse Vestergade 58 A-X Matrikel nr. 504A, Århus Bygrunde
Bygning
Type Købmandsgård Opført 1761 Ombygget 1975 (restaureret efter større bygningsbrand)
Bevaringsværdi
SAVE værdi: Værdi 1 (2012) [1]
(skala fra 1-9)
Kulturmiljø
Vestergadekvarteret
Gårdparti fra Vestergade 58. Hammerschmidt Foto, ca. 1905, Aarhus Stadsarkiv.

Vestergade 58 er en adresse i Vestergade, der ligger i Vestergadekvarteret i Aarhus Midtby. På adressen ligger en gammel bindingsværksgård, som kan spores langt tilbage i historien.

Det er en gammel købmandsgård med både første og anden baggård. Den ses i to etager opført i egebindingsværk. Vestfløjen har tidligere været et 17 fag langt gavlhus tilhørende nabogården nr. 60. Forhuset er formodentlig opført omkring år 1700 for købmand Peder Rasmussen Brandstrup. Senere ses Peder Nielsen Fynboe som ejer. Han solgte ejendommen i 1728 til skipper Jens Madsen Haarup, som menes at have solgt omkring 1740 til Oluf Nielsen.

Dennes enke Anne Marichen Langballe overdrog ejendommen i 1765 til sin søn Henrich Jensen Langballe (1736-1801). Da han overtog ejendommen, var forhuset 11 fag lang og i to etager. Naboejendommen mod øst, der var på fire fag og ligeledes i to etager, hørte med i handelen, men var som regel udlejet. Først efter 1791 blev de føjet sammen til et 15 fag langt forhus. Ved taksationen i 1801 ses en havestue i tilknytning til et ti fag langt baghus. Henrich Jensen Langballe var født i Aarhus som søn af Jens Langballe fra Vestergade 3. Han giftede sig i 1765 med Mette Margrethe Schiødstrup, og sammen fik de ni børn. Henrich tog i 1767 borgerskab som købmand og slog sig ned i Vestergade 58. Varetog forskellige opgaver for magistraten og valgtes til eligeret borger i 1791 et hverv han bestred frem til 1800.

En stor tømmerplads

Den næste ejer blev Henrichs søn Ole Haarbye Langballe (1773-1815) gift med Anne Margrethe Smith. Han tog borgerskab som købmand i 1802 og videreførte derved forretningen efter sin far. Da Ole Haarbye døde, blev ejendommen i 1815 solgt til købmand Jens Poulsen Hald (1788-1849). Han var født i Højbjerg sydøst for Viborg, hvor hans far var præst. Han erhvervede borgerskab som købmand i 1810. Den første forretning oprettede han i Mejlgade, men i 1816 flyttede han til Vestergade. Han købte senere flere naboejendomme, først nr. 60-62 i 1837 og derefter i 1847 Vesterport 8 og etablerede i baggårdene forbindelse mellem ejendommene.

Hald fik ad åre flere forskellige tillidshverv for magistraten. Han var i 1815 og 1820 rodemester og i 1824-25 stokkemand. Han blev derefter i 1816 udnævnt til premierløjtnant ved borgerbevæbningen. Gift i 1829 med en datter af købmandsfamilien Gjeding. Hald blev valgt til eligeret borger i 1834 og var det frem til 1837. Derefter valgt ind i borgerrepræsentationen, hvor han straks blev valgt til viceformand. Desuden var han medlem af den selskabelige forening Kronprindsens Klub. Hald døde i 1849.

Arvingerne forsøgte snart efter at få ejendommen udlejet, og det blev til Niels Christian Marius Kaspersen (1818-1884). Han var født i Hammelev lige nord for Grenaa som søn af landsbyens skolelærer. Han erhvervede i 1850 borgerskab som købmand i Aarhus. Han gik i 1850 i kompagniskab med kommis Harald Jørgensen og lejede sig ind i Vestergade 58. Fire år senere købte Kaspersen sin partner ud af kompagniskabet.

I 1857 købte tømmerhandler Niels Kaspersen ejendommen, der bød på en stor tømmerplads. Han blev gift i 1857 med Ane Kirstine Hansen. Kaspersen udvidede fra 1869 virksomheden med tømmerhandel. Ved en ombygning i 1873 lod han førstesalen indrette til beboelse. Samme år udskilte han kolonial-, korn- og smørforretning samt maltfremstilling til sin bogholder Anton Andersen og fortsatte selv med tømmerhandlen. Kaspersen dannede sammen med andre tømmerhandlere i 1874 et konsortium med henblik på at etablere Aarhus Damp- Save- og Høvleværk, som blev opført 1875-76 på Hjortensgades østside. I 1883 blev dette ramt af en omfattende brand. Han drev tømmerhandelen frem til sin død i 1884, hvorefter enken Ane Kirstine Kaspersen fortsatte forretningen til 1896.

Aarhus Markfrøkontor

Isenkræmmer Hans Peter Agerschou (1861-1925) kom til Aarhus i 1884 og var kommis hos Brdr. Døcker i Vestergade 6. Han overtog denne forretning, inden han i 1897 købte Vestergade 58. Han var født i Gundersted nord for Aars som søn af en skolelærer. I 1899 gik han i gang med en ombygning af forhusets stueetage mod gaden med nye, store butiksruder og nye døre. Han forblev ikke længe i sin store købmandsgård, idet han i 1905 solgte den til konsul Alfred Kraunsøe fra Randers, som havde til hensigt at bygge et stort mejeri på den store grund. Agerschou rejste videre til Aalborg, hvor han var købmand til sin død i 1925.

Indtil 1920 var ejeren Gerda Marie Nielsen, som det år overtog lokalerne i Vestergade 41-43, hvor hun i 1921 etablerede Apollo. Grosserer Johan Christian Helm-Petersen (1874-1944) lejede sig i 1908 ind i en af stueetagens butikker. Han havde etableret sig i 1901 som frøhandler i Vestergade 24. Han var født i Odense, hvor faderen var boghandler. Gift i 1903 med Aslaug Jørgensen (1881-1965) fra Svendborg. Handlen med mark- og havefrø gik så godt, at han i 1917 kunne købe ejendommen. To år senere investerede han i Vesterport 8, som han ejede indtil 1926.

Fra 1921 var det under forretningsnavnet Aarhus Markfrøkontor, at virksomheden ekspanderede med forretningskontorer på adressen Vesterport 8, medens butikslokalerne forblev i Vestergade. Engrosvirksomheden var i Vesterport 8 frem til 1930, hvorefter han flyttede den til Vestergade 58. Helm-Petersen beholdt ejendommen til sin død i 1944, og den forblev i familiens eje helt frem til 1973, hvor den var ejet af sønnen, arkivar Preben Holger Helm-Petersen (1913-2000). Markfrøkontoret eksisterede indtil 1962. Forhuset, de to sidehuse og baghuset blev fredet i 1950.

Nye kulturelle strømninger

Den gamle købmandsgård gav i 1960’erne liv til nye kulturelle strømninger. Det drejede sig om jazz, rytmisk musik, kunst og teater. I en bagbygning kom der i 1966 et intimteater spillet af folk med tilknytning til Studenterscenen og med skuespiller Jens Okking i spidsen. Økonomien satte hurtigt en stopper for eksperimentet. Derefter blev det jazzhuset Trinbrædtet, der fra 1968 tog over og hvor Arosia en tid var husorkester. Internationale navne kom forbi f.eks. Teddy Wilson og Roland Kirk, men i 1974 var det slut.

En større tagbrand i 1971 i en mellembygning ramte Galleri 58. I bagsiden af mellembygningen sad i en af murtavlerne fire mursten, der dannede årstallet 1735, og dermed fortalte, at man stod med en ældre bygning. En større restaurering fandt sted i 1974-75 efter at møbelfabrikant Erik Bech Pedersen havde købt ejendommen. En vellykket genopbygning medførte en bygningsfredning i 1975.

Adressen blev kendt for at have huset spillestederne Trinbrædtet, Musikernes Hus og V58, som var samlingspunkter i det aarhusianske musikmiljø i 70'erne og 80'erne. Det var her kvinderockgruppen Shit & Chanel i 1976 fremførte "Smuk og dejlig skrevet af Anne Linnet, et nummer der senere blev optaget i kulturkanonen. I 1980’erne var de store navne Gnags, Thomas Helmig (1964-), TV-2 og Henning Stærk. Vestergade 58 har også været hjem for et teater samt for bookingbureauet Musikernes Kontakt, der senere blev Århus Musikkontor.

I 2016 blev stedet overtaget af Carola Alvarado, som flyttede sin latinamerikanske restaurant, danse- og eventsted til Vestergade 58. Stedet hedder nu Casa Carola V58. I forhuset finder man Aarhus Brætspilcafé fra 2015 med bløde sofaer, god stemning og lavt til loftet.

Vestergade 58 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=113232

Litteratur og kilder

Henvisninger