Olaf Preben Lauritzen (1924-2012)

Fra AarhusWiki
Olaf Preben Lauritzen

Cand.oecon. og direktionssekretær Olaf Preben Lauritzen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1950 - 1. april 1954 og 12. maj 1955 - 31. marts 1958 for Det Konservative Folkeparti.

Født 9. januar 1924 i Aarhus, død i samme by 21. juli 2012. Forældre: Malermester, byrådsmedlem Søren Nielsen Lauritzen og hustru Eva Margrethe Andersen. Gift 14 oktober 1948 i Aarhus med Erna Nielsen, født 22. marts 1926 i Aarhus, datter af kontorchef Jens Emil Nielsen og hustru Else Thygesen.

Lauritzen blev student fra Marselisborg Gymnasium i 1944 og cand.oecon. af den administrative linie 1951. Samme år blev han ansat som sekretær ved I/S Midtkraft, hvor han senere forfremmedes til direktionssekretær. Lauritzen var medlem af byrådet 1950-54 og indtrådte atter i rådet ved Knud Illums udtræden 1955. Han var særlig interesseret i skolevæsen og børneforsorg samt ungdommens uddannelses- og fritidsproblemer.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale