Søren Nielsen Lauritzen (1883-1962)

Fra AarhusWiki
Søren Nielsen Lauritzen

Malermester Søren Nielsen Lauritzen medlem af Aarhus Byråd 5. maj 1943 - 31. marts 1946 for Det Konservative Folkeparti.

Født 29. december 1883 i Aarhus, død 3. september 1962 i Aarhus. Forældre: Bryggeriarbejder Jens Andreas Lauritzen og hustru Marie Kirstine Mortensen. Gift 29. april 1906 i Aarhus med Eva Margrethe Andersen, født 1. maj 1884 i Fannerup, Ginnerup sogn, Randers amt, datter af arbejdsmand Chresten Andersen og hustru Inger Eriksen.

Opvækst og karriere

Lauritzen var født og opvokset i Aarhus. Efter skolegangen i Paradisgades Skole kom han i 1898 i lære hos malermester H. Fenger, Frederiksgade og aflagde i 1902 frivillig svendeprøve. Efter at have aftjent sin værnepligt i livgarden vendte Lauritzen tilbage til Aarhus, og her løste han på sin 25-års fødselsdag borgerskab som malermester.

Lauritzens andre poster

Ud over arbejdet inden for sit fag deltog Lauritzen som medlem af Århus Brandkorps' reserve fra 1911 til 1916 som menig brandmand og fra 1916 til 1948, da han faldt for 65 års aldersgrænsen, som brandinspektør. Lauritzen var medstifter af selskabet "De danske Forsvarsbrødre" i Aarhus i 1923 og i årene omkring 1930 medlem af bestyrelsen.

Foreningslivet

På det faglige område var Lauritzen oldermand for Aarhus Malerlav 1930-48, hvor han 1957 blev æresmedlem. I Århus Håndværkerforenings repræsentantskab havde han sæde i mange år, i perioden 1938-50 som formand. Han sad i bestyrelsen for Århus tekniske Skole 1938-50, valgt af Håndværkerforeningen og for Jydsk teknologisk Institut ydede han en stor indsats i de første vanskelige år. Han var en af stifterne af instituttet i 1943 og sad både i lokaludvalget og som næstformand i arbejdsudvalget i perioden 1943-49. Fra 1949, da instituttets forfatning indførtes, sad han i repræsentantskabet, valgt af Håndværkerforeningen, i bestyrelsen og i forretningsudvalget, 1957-59 var han 2. næstformand i bestyrelsen. På grund af svigtende helbred trak han sig i 1959 tilbage fra bestyrelsen men blev i repræsentantskabet til sin død.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder