Knud Mynster Illum (1906-1983)

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Knud Mynster Illum

Knud Mynster Illum Professor, han blev født i Ordrup under Københavns amt d. 23.10.1906 og døde i Aarhus d. 1.9.1983 og er begravet på Vestre kirkegård.

K. M. Illum blev student i 1924 og 5 år senere cand. jur. I 1929 blev han ansat som sekretær i justitsministeriet, der efter blev han udstationeret som fuldmægtig i Tønder og fra 1930 og til 1932 arbejde som fuldmægtig hos statsadvokaten i København, men var igen fra 1934 og til 1936 i justitsministeriet. I en alder af 29 år blev han lektor i retsvidenskab ved København og året efter i 1936 docent i retsvidenskab ved Århus Universitet. Han blev i 1942 udnævnt til professor. Han valgte at være undervisser i ejendomsret ved Århus Universitet og han var universitetets rektor fra 1951 og til 1953. Men hans indflydelse var meget breder, i hans andet virke der var forfatter skabte han f.eks. bøgerne Dansk Tingsret fra 1950 og som specialstuder kan der nævnes den stor monografi Servitutter (1943), Fast Ejendom, Bestanddele og Tilbehør (1948). Han skrev i 1945 bogen Lov og Ret.

Men samtid havde han også mange tillidsposter, her kan nævnes:

  • Han sad i bestyrelsen for Juridisk Forening i Aarhus i 1951.
  • Han sad i bestyrelsen for Statens almindelige Videnskabsfond i 1952.
  • Han sad som formand for kommissionen vedr. ålegårdsretten i 1952.
  • Han sad som medlem af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank i 1954.
  • Han sad også som formand for Cars Bryggerierne A/S indtil 1976.

Han blev æresdoktor ved Uppsala univ. i 1977 og året efter fik han Anders Sandøe Ørstedske hæders medalje.


Politik K. M. Illum var medlem af Århus Byråd fra d. 1.4.1954 og til d. 12.5.1955, her sad han for Det konservative Folkeparti.


Privatliv Han var søn af belysningsingeniør, cand.polyt. Rasmus Peder Pedersen Illum (f. 1861 og d. 1923) og hustru Martha Cecilie Louise Mynster (f. 1859 og d. 1940). K. M. Illum blev gift d. 5.8.1930 i Nørre Tranders med Aagot Regitze von Buchwald, hun vwar født i Ålborg d. 3.1.1907 og var datter af læge Emil Friis von Buchwald (f. 1864 og d. 1942) og hustru Aagot Dam (f. 1874 og d. 1963).


Litteratur og Kilder

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 96-97