Knud Mynster Illum (1906-1983)

Fra AarhusWiki
Knud Mynster Illum

Professor Knud Mynster Illum, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1954 - 12. maj 1955 for Det Konservative Folkeparti. Kommandør af Dannebrog, Svenske Nordstjerne Orden, Kommandør.

Født i Ordrup under Københavns amt 23.oktober 1906 og død i Aarhus 1. september 1983. Illum er begravet på Vestre Kirkegård.

Forældre: Belysningsingeniør Rasmus Peder Pedersen Illum og hustru Martha Cecilie Louise Mynster.

Gift 5. august 1930 i Nørre Tranders sogn, Aalborg amt med Aagot Regitze von Buchwald, født 3. januar 1907 i Aalborg, datter af læge Emil Friis von Buchwald og hustru Aagot Dam.

Uddannelse og karriere

Illum blev student i 1924 og fem år senere cand.jur. I 1929 blev han ansat som sekretær i justitsministeriet, derefter blev han udstationeret som politifuldmægtig i Tønder og fra 1930 og til 1932 arbejdede han som fuldmægtig hos statsadvokaten i København, men var igen fra 1934-36 i justitsministeriet. I en alder af 29 år blev han lektor i retsvidenskab ved København og året efter i 1936 docent i retsvidenskab ved Aarhus Universitet. Han blev i 1942 udnævnt til professor. Han valgte at være underviser i ejendomsret ved Aarhus Universitet, og han var Universitetets rektor fra 1951 og til 1953. Samtidig virkede han som regnskabschef og sekretær for universitetets bestyrelse. Han var efor for Marselisborg Studentergård og senere efor for studenterkollegierne VII-IX.

Illum var en af Danmarks betydelige jurister. Særlig hans arbejder vedrørende arbejdsretten og tingsretten har gjort hans navn kendt, også ud over landets grænser. Lokalt har han navnlig haft betydning for opbygningen af Aarhus Universitet. Som byrådsmedlem virkede han kun et år. Han vakte opmærksomhed ved sin kritik af de menige medlemmers begrænsede indflydelse på byens styre.

Bibliografi

 • Modregning i konkurs (1934, disputats)
 • Forelæsninger over alm. formueret (1937)
 • Den kollektive arbejdsret (1939)
 • Servitutter (1943)
 • Lov og ret (1945)
 • Ejendomsforbehold (1946)
 • Fast ejendom (1948)
 • Dansk tillidsmandsret (1949)
 • Tinglysning (1950)
 • Dansk tingsret (1952)
 • Om ejerpant og panteprioritet (1961)

Andre tillidsposter

 • Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsen fra 1946
 • I bestyrelsen for Juridisk Forening i Aarhus i 1951
 • I bestyrelsen for Statens almindelige Videnskabsfond i 1952
 • Formand for kommissionen vedr. ålegårdsretten i 1952
 • Medlem af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank i 1954
 • Formand for Ceres Bryggerierne A/S indtil 1976


Illum blev æresdoktor ved Uppsala Universitet i 1977 og året efter fik han Anders Sandøe Ørstedske hædersmedalje.

Litteratur og Kilder