Johannes Michael Mikkelsen Riber (1887-1954)

Fra AarhusWiki
Johannes Michael Mikkelsen Riber

Overlærer (skoleinspektør) Johannes Michael Mikkelsen Riber, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1937 - 31. marts 1950 for Det Konservative Folkeparti.

Født 4. marts 1887 i Laurbjerg sogn, Randers amt, død 5. juni 1954 i Aarhus.

Forældre: førstelærer S.M. Riber og hustru Mette Marie Petersen. Gift 22. maj 1915 i Lynge sogn, Sorø amt med Karen Sofie Borring, født 13. juli 1893 i Hammel sogn, Skanderborg amt, datter af proprietær Jens Andersen Borring og hustru Karen Dorthea Petersen.

Karriere

Riber tog lærereksamen i 1908 fra Ranum Seminarium og blev samme år ansat ved Langå private Realskole. I 1912 kom han til N.J. Fjordsgades Skole i Aarhus. I perioden 1933-54 var han overlærer (skoleinspektør) ved Finsensgades Skole. I forbindelse med sit skolearbejde var han leder af praktikundervisningen på Aarhus Seminarium, og han har ført mange af dets elever op til lærereksamen i praktisk skolegerning.

Byrådet

Riber var medlem af byrådet 1937-50, og her var det navnlig skolesager, der havde hans bevågenhed. Hans store indsigt og interesse bevirkede, at han fik sæde i talrige andre udvalg, bestyrelser og kommissioner, men det var som skolemand, han gjorde sin største indsats. Han var anset som en dygtig og myndig pædagog, der både forstod at gøre sig afholdt og respekteret af sine elever og medarbejdere.

Ribers foreningsarbejde

Han var formand for Aarhus Lærerforening 1923-37 og var som sådan med til at oprette denne forenings svagbørnskoloni på Ahl Strand. Han var koloniens formand, ligesom han også var leder af lærerforeningens biograf »Kosmorama«, der drev kolonien. Et andet område, Riber interesserede sig særligt for, var idrætten. I over 25 år var han således medlem af Aarhus 1900's bestyrelse. Han har også siddet i Samvirkende Idrætsklubbers bestyrelse i Aarhus, ligesom han også har været medlem af Stadions repræsentantskab.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale