Rosenvænget

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Udsnit fra kortet Viby & Terp Byer. Udsnit af større kort - hvor Rosenvænget og samt den første udstykning af Rosenvang ses. Matrikelkort. 1888-1904. Historiske kort på nettet.

Rosenvænget er et kvarter i Viby og ligger i Fredens Sogn. Kvarteret skiller sig ud ved at dets veje snor sig rundt i en ellipse, og man kan aldrig se særlig langt. Til gengæld kan man altid se noget grønt. Det er også det ældste villakvarter i Viby og bliver ofte omtalt som landets første haveby. Kvarterets karakteristiske udformning er inspireret af de engelske havebyer.


Udstykket fra Vibygårds jorde

Rosenvænget blev anlagt som en udstykning fra Espegårds (tidligere Vibygård) jorder. Gården var ejet af folketingsmand Christian Leth Espensen, og i februar 1896 kunne han annoncere i både Århus Stiftstidende og Demokraten med cirka 100 havelodder på omtrent en skæppe land hver – svarende til cirka 690 m2 i dag – til 24 øre pr. kvadrat-alen, som skulle betales i løbet af ti år. Selvom Rosenvænget i dag er et af Aarhus’ mest idylliske kvarterer, var Viby Sogneråd så meget imod planerne om det, at de forsøgte at få det stoppet. Sognerådet frygtede, at kvarteret ville blive beboet af mindrebemidlede arbejdere inde fra Aarhus, og at de nye beboere ville lægge pres på Vibys fattig- og skolevæsen. Demokraten havde da også ihærdigt annonceret for grundene, og både Peter Sabroe og Harald Jensen – begge socialdemokrater og ansat på Demokraten – købte selv jordlodder i det nye kvarter. Sagen kom for stiftsamtet, som dog ikke mente, at sognerådets bekymringer var nok til, at udstykningen skulle forhindres. Den 7. januar 1897 blev udstykningen officielt godkendt.

Det gik lidt trægt med salget de første par år på trods af, at Demokraten fra starten lokkede folk med, at jordlodderne næsten var udsolgte. I 1896 blev der solgt 40 jordlodder, hvoraf kun de 18 blev betalt, og året efter blev blot 17 lodder solgt. Der gik derfor et par år, før der for alvor kom gang i villabyggeriet, og de første år bestod Rosenvænget primært af store haver med et lille havehus på – dog ikke at forveksle med kolonihaver. Det var meningen, at de 102 jordlodder skulle sælges hver for sig, men flere af lodderne blev solgt i klumper til samme ejer, der så senere udstykkede fra grunden.

I 1901 foretog Espensen endnu en udstykning fra Espegårds jorde. Denne udstykning blev grundlaget for nabokvarteret Rosenvang. Omkring 1910 blev Rosenvænget det officielle navn for det nye kvarter.

I 1930 androg grundejerforeningerne Aarhus Byråd om indlemmelse af kvartererne Kongsvang, Rosenvang, Rosenvænget og Fredensvang i Aarhus Kommune, hvilket blev afslået af sognerådet i Viby.

Strid med Aarhus Byråd

Området, hvor Rosenvænget blev anlagt, lå klos op ad Ladegaard Skov (i dag Havreballe Skov). Skoven hørte indtil 1896 under herregården Marselisborg og var privatejet. I 1896 blev Marselisborg med al dets jord købt af Aarhus Købstadskommune og indlemmet i denne. Ligesom Viby Sogneråd var Aarhus Købstadskommune ikke begejstret for det nye kvarter. Også de frygtede, at det ville udvikle sig til et slumkvarter. Både i maj 1896 og i marts 1897 henvendte Chr. Leth Espensen sig til Aarhus Byråd angående færdsel gennem skoven. Espensen mente selv, at han havde vundet hævd på færdsel gennem skoven over en specifik stente (en lille dobbeltstige over et hegn). Denne færdselsret ønskede han at bytte til en stente, der lå lidt nordligere og dermed ved det nye kvarter. Aarhus Byråd mente dog ikke, at Espensen havde nogen ret til færdsel igennem skoven overhovedet, og var derud over ikke interesseret i fattigfolks færden i skoven. Det hele endte med en retssag, som Espensen 15. april 1899 tabte.

Den røde låge

Den røde låge ved Rosenvænget set fra skoven. Ukendt fotograf, 1916, Den Gamle By.

Rosenvænget er i dag især kendt for "den røde låge". Teknisk set findes selve lågen ikke længere, men den gamle adgangsportal står stadig ved Rosenvænget. Lågen blev etableret i 1899 efter Espensen tabte retssagen.

Rosenvængets nye lodsejere var ikke tilfredse med rettens afgørelse. De fleste af dem boede stadigt inde i byen, men brugte deres nye haver til lyst og grøntsagsdyrkning. Den lukkede passage gennem skoven, betød en større omvej for dem, når skulle fra Aarhus til Rosenvænget. Derfor henvendte de sig få uger efter afgørelsen til Aarhus Byråd, som de titulerede som ”det høje Råd”. Lodsejerne ønskede tilladelse til at opsætte en låge ved den indhegnede skov ud for Rosenvænget. Beboerne i Rosenvænget lovede til gengæld, at lågen blev forsynet med lås, og kun lodsejere i Rosenvænget måtte være i besiddelse af en nøgle. Lodsejerne understregede, at byens høje råd til hver en tid kunne trække deres tilladelse tilbage og, at alle omkostninger i forhold til at etablere en låge naturligvis blev båret af lodsejerne selv. Tilladelsen kom i hus, og den røde låge blev dermed en realitet. Helt op i 1920’erne var den røde låge endnu med lås og forbeholdt Rosenvængets beboere.

I 1949 forsvandt lågen for en kort stund, da Jyllands Allé blev anlagt. Da den ikke længere havde en praktisk funktion, blev det diskuteret, om den skulle genopsættes. Men op kom den igen. I 1979 blev den i forbindelse med noget kloakarbejde atter nedtaget og lagt på depot. Først efter klage fra grundejerforeningen blev lågen genopsat. Den dag i dag er lågen et fast samlingspunkt for områdets arrangementer.

Veje, der udgør Rosenvænget

Rosenvænget i AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Rosenvænget i AarhusArkivet

Litteratur og kilder

  • Bag den røde låge. Rosenvænget i 100 år. 1896-1996. Tove Glud Rasmussen, Steen S. Nørgaard. 1996.
  • "Den Røde Låge 100 år", Tove Glud Rasmussen, artikel i årsskrift 1999, Viby lokalhistoriske Forening, 1999.
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018
  • Aarhus Byråds Forhandlinger 11.03.1897, 22.05.1899.
  • Jyllands-Posten. "Diskret charme i Viby". 05-07-2003.
  • Demokraten 23.02.1896, 01.03.1896
  • Århus Stiftstidende 23.02.1896