Richard Sørensen (1909-1997)

Fra AarhusWiki
Richard Sørensen

Præst Richard Sørensen medlem af Aarhus Byråd 1. april 1954 - 31. marts 1958 og 28. september 1961 - 1966 for Socialdemokratiet og senere Venstresocialisterne.

Født 16. februar 1909 i Hjelm, Damsholte sogn, Maribo amt. Forældre: gartner, senere gårdejer Hans Peter Marius Sørensen og hustru Dora Pedersen. Gift 9. maj 1936 i Tranebjerg sogn, Holbæk amt med Ida Henriette Grønbek, født 12. september 1908 i Kolding, datter af postmester Reinhold Grønbek og hustru Anna Gynther.  


Karriere og foreningsliv

Sørensen gik i Hjelm Skole. Han blev student fra Høng 1929, cand.theol. 1935 og besøgte menighedsskolen »Liselund« samme år. Han blev hjælpepræst i Vedbæk 1936 og kom 1938 til Aarhus som kaldskapellan ved Skt. Lukas Kirke. I 1943 blev han 2. residerende kapellan sammesteds. Han var formand for Kirkeligt Samfund 1950-54, Dansk Kirke i Udlandet 1952-62 og Sydslesvigsk udvalg i Aarhus samt medarbejder ved »Tidehverv« og »Demokraten«.

Aarhus Byråd

Siden 1961 var Richard Sørensen formand for Dansk Ligbrændingsforening, midtjysk afdeling. Han har været medlem af byrådet 1954-58 og 1961-66 og havde i disse to perioder at gøre med særdeles mange hverv ikke blot af kulturel og social men også af praktisk art. Skolevæsen og omsorgen for de gamle havde dog særligt hans interesse. Ved valget i 1966 blev han placeret så lavt på socialdemokraternes kandidatliste, at han ikke ville kunne opnå valg. Det var ham en stor skuffelse, og han blev derefter medlem af Socialistisk Folkeparti, for hvem han i 1970 på ny stillede op til kommunalvalget.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale