Venstresocialisterne

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Venstresocialisterne (VS) var et marxistisk dansk politisk parti dannet i 1967 og i 1998 omdannet til en forening, i hvilken form det bestod indtil opløsningen den 8. september 2013. Forinden havde Østre Landsret ved en kendelse af 12. september 2012 lagt til grund, at partiet var opløst i 1998, hvilket VS selv afviste.

Denne artikel er kopieret fra den danske Wikipedia.

Partiet blev dannet i 1967 af udbrydere fra SF, hvor fire folketingsmedlemmer og en række menige medlemmer var utilfredse med SF's politik under det såkaldte 'Røde Kabinet' fra 1966 til 1967. Her havde SF og Socialdemokratiet flertal i Folketinget, men mistede dette ved dannelsen af VS.

Partiet var kendetegnet ved en række usædvanlige strukturelle principper, som hidtil var ukendte i dansk partipolitik: kollektiv ledelse, urafstemning med nominering af folketingskandidater, dobbeltorganisering og fraktionsfrihed. Kontingentet var fastsat til 2% af medlemmets bruttoindkomst.